Mesepszichológia-meseterápia alapszintű (2019. március 29.) és középhaladó tanfolyamok (2019. május.). Fairy tale psychology & therapy - presentations, conferences. Mese-teszt - Fairy Tale Test. Társasházkezelés.

 e-pakk Tanfolyam

 

Nyitólap
Fel

                                  

  Mesepszichológia-meseterápia

 Megtekintéshez, meghallgatáshoz kattints a képekre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanfolyamok

2019. 

Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer ®

A tizennégy év óta folyamatosan oktatott, saját módszerre alapozott mesediagnosztika és meseterápia  képzés három, egymásra épülő, önálló képzési modulból álló,  20+20+20 órás, összesen 60 órás,  nem akkreditált, kiscsoportos (max. 8 fős)  tanfolyam.  Szakmai tartalmát jellemzi, hogy ezen alapszintű képzés első, a mesepszichológia elméleti és gyakorlati, esettanulmányokkal kiegészített hátterére épített modulját a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete 2005-től a "BA" képzés típusaiba, évfolyamaiba befogadta. 2005-2018 között  27 kurzus, sok száz egyetemi hallgató, meséik, több szakdolgozat, közel száz műhely- és egyéb munka, hallgatókkal közösen végzett kutatások konferencia előadások valamint szakmai és ismeretterjesztő publikációk fémjelzik szakmai tevékenységünket. 

 

Az általunk szervezett tanfolyamok, képzések - bár nem bővelkednek az egyetemi oktatáshoz hasonló impozáns mutatókban - gyakorlati jellegét, hasznát, tudományos alaposságát, minőségi oktatásra és nem utolsósorban segítő szerepre való törekvését, sikerét jól mutatja, hogy  a hallgatók közül sokan önkéntesen felajánlották esettanulmányokhoz életük, sorsuk, meséik és összefüggéseik bemutatását, a képzést szakmai önéletrajzukban feltüntetik.  

 

A képzés célja a hatékony, sikeres mesediagnosztikához és meseterápiához, meseterapeuta tevékenységhez szükséges tudás- és egyéb kompetenciák kialakítása.  

Célok, szintek

1. Alapképzés (20 óra)

A kiscsoportos oktatás egyik biztosítéka a hallgatók érdeklődéséhez is - részben - igazított hatékony képzésnek. Cél a  mesékről általános és szakmai ismeretek átadása, a mesék morfológiai és egyéb jellemzőiről, pszichés tartalmaikról és következményeikről szóló, pl. mesediagnosztikához szükséges ismeretek, köztük rész szakirodalmak  elsajátíttatása. A mesék lélektani folyamatainak megismertetésével, elsajátíttatásával felkészíti a hallgatókat arra, hogy később meseterápiával foglalkozhassanak.

Ennek érdekében a tanfolyam fontos része a hallgatói saját élmény biztosítása, saját írású meséjük vezetett feldolgozásával, pszichológiai mérőeszközökkel hitelesített eredményeivel történő önismeret fejlesztésük. A hallgatók a tanfolyam során a tanultak alkalmazásával folyamatosan, az utolsó órákon részletesen elemzik saját írású meséjüket. Eközben megismerik, megélik önmagukban és társaik által ezt a módszert. A tanfolyam időtartama alatt a tanuláshoz, önképzéshez, a vizsgára való felkészüléshez térítésmentesen jogtiszta, eredeti szakirodalmat biztosítunk!

A képzést házi vizsga és sikere esetén oklevél zárja, amely egyben lehetőség a második szintű, gyakorlati képzésre történő beiratkozásra.  

A letölthető jelentkezési lapok, tájékoztatók a táblázatokban találhatók.  

Tanfolyam

Alapképzés nyár  Alapképzés ősz
Kezdési időpont 2019. június 7. 2019.  szeptember 6.
Befejezés 2019. július 5. 2019. október  4.
Létszám  max. 8 fő max. 8 fő
Ismertető letölthető letölthető
Jelentkezési lap letölthető letölthető
Jelentkezési határidő 2019. május 31. 2019. augusztus 23.
Képzési nap péntek péntek
Időpont 17.00-20.30 h 17.00-20.30 h
Oktatási forma hagyományos hagyományos

2. Középhaladó képzés (20 óra)

előkészületben

Tanfolyam Középhaladó
Kezdési időpont 2019. szeptember
Befejezés  
Létszám max. 8 fő
Ismertető  
Jelentkezési lap  
Jelentkezési határidő  
Képzési nap szombat
Időpont 9.00-13.00 h.
Oktatási forma hagyományos

 

A hallgatók folyamatosan, szupervízióval saját, önkéntes eseteket vállalva, terápiás napló stb. segítségével in vivo, élőben, a gyakorlatban megtapasztalják és vezetik eseteiket, végzik, begyakorolják a módszert. Támogatással, táv- és hagyományos oktatással, hetente csoportos foglalkozással felkészülnek az önálló, egyéni munkára.  Esetenként lesznek meghívott, a módszert már megtapasztalt és használó “saját” hallgatótárs vendégek is. A hallgatók a képzés során önmaguk és társaik gyakorlatának segítségével fejlesztik mesediagnosztikai, -terapeuta készségeiket, kompetenciáikat. 

A tanfolyamok időtartama alatt a tanuláshoz, önképzéshez, a vizsgára való felkészüléshez térítésmentesen jogtiszta, eredeti és e-szakirodalmat biztosítunk! 

A gyakorlati képzés lezárása házi vizsgával, az esettanulmányok teljes írásos és szóbeli feldolgozásával, értékelésével zárul. Siker esetén a hallgató jogosult oklevélre és a harmadik képzési szintre történő beiratkozásra.   

3. Egyéni, haladó képzés (20 óra)

A hallgató egyéni képzésben, a gyakorlatok és külön továbbképzés keretében valamint esettanulmányokkal mélyíti tudását, gyakorolja, magasabb szintre fejleszti  kompetenciáit és teljesen alkalmassá válik az önálló munkavégzésre. 

Az oktató  

Több diplomával, végzettséggel is rendelkező pszichológus.  2005-2018 között  - egy kisebb megszakítással - a KGRE BTK Pszichológiai Intézetének  meghívott óraadó tanára. Felnőttképzési szakmai szervezetek óraadója, szakmai konferenciákon előadó, több tudományos publikáció szerzője. 

Publikációk  (MTMT)

 • Juhász L. & Siklós Anita (2016): Intézményesített meseterápia – Egy új óvodai egészségfejlesztő mesealapú játékprogram hatásvizsgálata. in: Kolosai, N., M. Pintér T. (szerk.) (2016): A gyermekkultúra jelentősége. ELTE TÓK. Budapest, 212-224.

 • Gubányi M. & Juhász L. (2014): Archetípusok és szükségletek a mesékben. in Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (szerk.) (2014): Kapcsolatban – Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok. Károli Gáspár Református Egyetem, L’ Harmattan Kiadó. Budapest, 290-298.

Közlemények

 • Juhász L. (2017): Mesepszichológiától a meseterápiáig. in: Szávai I. (Szerk., 2017): A mese hídszerepe. Pont Kiadó. Budapest, 91-104.

 • Juhász L. (2014): Mesepszichológiától a meseterápiáig. in: Szávai I. (Szerk., 2014): A mese hídszerepe. Fordulópont 63. Pont Kiadó. Budapest, 89-102.

Konferenciák, előadások

 • 2018 Nem Adom Fel Étterem és Kávézó: Sorsváltó mesék.

 • 2017 Pszichoterápia folyóirat 13. konferenciája: Mesehős komplex mesediagnosztikai és  -terápiás módszer

 • 2017 Gondolkodni – más – hogy? II.: Varázslatos gondolkodás

 • 2017 Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése:       Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer alkalmazási lehetőségei

 • 2016 Gondolkodni – más – hogy?: Mondókamesék mesepszichológiája

 • 2015 A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése:        A Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer egyéni diagnosztikai alkalmazási lehetőségei

 • 2014 Magyar Családterápiás Egyesület:  A Mesehős komplex mesediagnosztikai és      -terápiás módszer egyéni és családterápiás alkalmazási lehetőségei

 • 2014 Gyermekkultúra konferencia és kiállítás: Intézményesített meseterápia

 • 2013 Kutatók éjszakája, más években is: pl. Tiltás-terápia

 • 2012 Tükröm-tükröm mesekonferencia: Mesekutatás beszámoló

 • 2011 Faluház fesztivál: Mesepszichológia és a mesepedagógia összekapcsolása

 • 2010 Péceli Pedagógiai Napok: Mesepedagógia másképp, Mesehipnózis

 • 2009 Újbudai Pedagógiai Napok: Mesekutatás

 • 2008 Népmese Napja: Meselélektan

 További, teljesebb  információért kattints az előadások oldalra!

Alapképzés, tanfolyami ajánló

>> A mese konkrét pszichológiája <<

A tanfolyamot többéves oktatási tapasztalatunk alapján többféle tematikával oktatjuk. Gyakorlati, felhasználói szemléletű tananyaga, szakmai összeállítása megfelel a jelentkezők,  hallgatóink szakképzettségének. Klinikai- és/vagy gyermek-szakpszichológusok, pszichológia szakos hallgatók számára elsődlegesen a mesediagnosztika és a mese- és egyéb terápiás összefüggéseit tartalmazza. A feldolgozást saját és más esettanulmányok bemutatása és minden esetben saját élmény, azaz saját írású mese csoportos feldolgozása is segíti. Egyéb szakképzettségűek számára a mesék saját, otthoni vagy szakterületüknek megfelelő felhasználási módokat, ismeretanyagokat állítottunk össze a saját élmény biztosításával. Pl.: fejlesztő-, pszicho-pedagógusok és természetgyógyászok esetén a mesék fejlesztő és természetes gyógyító hatásait, felhasználási módjait, lehetőségeit  mutatjuk be.  Más végzettségűeknek  (pl.: néprajz és magyar szakos  hallgató, közgazdász, ügyvéd stb.) a mesék szakmai, saját célú, otthoni felhasználási lehetőségét biztosító bőséges ismeretanyagot tartalmaz. 

Fogalmak, értelmezések 

Sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban nem található pontos meghatározása és értelmezése az általunk fontosnak tartott új fogalmaknak. Ezért elsőként megkíséreljük.  

Mesepszichológia

A pszichológia egyik új, kibontakozó területe a mesepszichológia, amely több tudományág (néprajz, nyelvészet, régészet, kultúrantropológia, vallástörténet, biológia, idegélettan stb.) és saját kutatási eredményeire alapozva vizsgálja a mesék hatásait, helyét, szerepét az ember fejlődésében, különböző életkori szakaszaiban. A pszichés folyamatok és történések beépültek a valódi mesék jellemzőibe.

Mesediagnosztika és meseterápia

A mese, a mesemondás és a mesehallgatás  kulturális, társadalmi gyakorlata, hagyománya  az egyén és a társadalom lelki és testi egészségének a kulcsa. A  mesehallgatás élettani és pszichés folyamatai mindkettőt gyógyítják. Mesékkel feltárható és kezelhető, meggyógyítható a legtöbb lelki és testi betegség. 

A feltáró módszert mesediagnosztikának, gyógyító célú, elsődlegesen pszichés folyamatokon alapuló tudatos alkalmazását meseterápiának nevezzük. 

Mesékkel, meseterápiával a lelki betegségek közül a hangulatzavarok, félelmek, szorongások, a depressziók, a neurózisok egyes fajtái, a fóbiák gyorsan, kiválóan gyógyíthatók. Az évekig gyógyszeres terápiával "kezelt" betegek meseterápiával pár hónap alatt tünet- és gyógyszermentessé válhatnak. A gyermekkori mesehallgatás segít a feltehetően veleszületett hipnábilitás, a hipnózisra való fogékonyság megtartásában. Hipnoterápiával a depressziós betegek évekig tartó gyógyszeres "kezelése" pár kezeléssel kiváltható.* Ugye, nem kell ennek az egyéni, családi, társadalmi, népgazdasági, egészség-lélektani következményeit részleteznünk?  Mesékkel a magatartási-, viselkedési zavarok közé tartozó agresszió, a testvérféltékenység is megoldható. Nincs olyan pszichoterápiás módszer, amelyik valamilyen módon ne kötődne a képzelethez, a mesékhez! Lehetetlenség a 10-féle alapmódszer több száz  (?)  eljárását felsorolni. Néhány közülük, amelyek egyben a pszichológiatörténet nagy korszakait fémjelezték. A pszichoanalízis és irányzatai. S. Freud (1859-1939) és a szabad asszociáció módszere. C. G. Jung (1875-1961) pszichés gyógyító eszközei, a képzelet aktív alkalmazása, az aktív imagináció és technikái. Álomterápia, szimbólumok és archetípusok. De hozhatunk példákat a kognitív és a humanisztikus  pszichológia területéről is. A nagy pszichológiatörténeti korszakok közé nehéz behelyezni  J. L. Moreno (1889-1974) munkásságát. Az általa kidolgozott  egyéni és csoportos terápiás módszerek közé tartozik a meséken alapuló pszichodráma, bábterápia. Korunk a stressz kezeléséről és a megküzdő képességről szól. Ezek megtanulásához, mindennapi hatékony megoldásához a mesék nélkülözhetetlenek. A korszerű egészségpszichológia tudománya sem létezhetne nélkülük... 

*A  WHO európai adatai és hazai kutatások alapján (Dr. Kopp Mária és mtsai.) a hazai munkaképes korosztály ötöde szenved hangulatzavarok közé sorolt  depresszióban. A  WHO előrejelzése szerint kontinensünkön a munkaképes korcsoportban ezen mentális állapotzavarban szenvedők aránya 2020-ra elérheti a 30%-ot!

Hallgatóink

Eddigi és jelenlegi hallgatóink többféle szakképzettségűek. Van és volt köztük klinikai- és gyermek-szakpszichológus, pszichológia szakos hallgató, fejlesztő pedagógus, néprajz és magyar szakos  hallgató, közgazdász, természetgyógyász  és egyéb szakképzettségű személy. 

Hallgatói ajánlások

Szakmai anyagok

A KGRE könyvtárában megtalálod egyetemi szakdolgozóink, a Mesekutató műhelyben résztvevő hallgatóink által készített műhelymunkákat. Az egyetem 2005-2017. év között "BA" képzési rendjébe  befogadta az eddigi elméleti és gyakorlati kutatási eredményeken alapuló óratípusokat (pl. előadás, műhely stb.). 

Ajánló

A meséket ma a pszichológusok többsége a jungi archetípusok és szimbólumelemzés segítségével dolgozza fel, holott a mesék telis-tele vannak konkrét, egy az egyben elemezhető pszichés folyamatokkal. A tanfolyam közben elkészíted mesédet és a tanultak alapján fogod elemezni. Óráról órára feltárul előtted a mesék múltja, kialakulásuk, eredetük, pszichés folyamataikkal tartalmuk. Közben meséd tükrén keresztül belenézel elfeledett önmagadba, hogy jobban megértsd magadat, szeretteidet, környezetedet, világodat. Az elemzések és a tanulás során megismerkedsz a meseterápia alapjaival is. A tanfolyam alatt térítésmentesen biztosítjuk tanulásod és elmélyedésed érdekében a szakirodalmakat.  Sokszor fogsz nevetni. Lesznek komoly és olyan pillanataid is, amikor nem csak a nevetéstől fogsz könnyezni! Talán közben még a katarzis élményét is át/megéled! Ne félj a pszichológia szakzsargonjától sem! Meglátod, hogy a világ egyszerű, s ennek tükre minden mese és a mesepszichológia!

Erről szól tanfolyamunk.  Ha tudsz válaszolni az alábbi "mesebeli" hét kérdésre, akkor ne jelentkezz!

 1. Milyen lélektani folyamatok jellemzik az esti mesét?  

 2. Hogyan nyújtanak megoldást a mesék korunk "népbetegségeire", a stresszre és a belőle létrejövő érzelmi, hangulati és egyéb pszichés zavarokra? 

 3. Mi az összefüggés meséd, hősöd, szereplőik, személyiséged, szükségleteid között? 

 4. Milyen/mely pszichopatológiákat (gyermekkori és felnőtt) tanítanak a mesék?

 5. Hogyan, milyen pszicho-fiziológiai folyamatok segítik a mesével, szereplőivel való azonosulást? Miért az egyik legkedveltebb meséje a 6-12 éves korosztálynak a Piroska és a farkas?

 6. Hogyan hatnak és milyen modern pszichológiai terápiás módszereket tartalmaznak a  mesék? (Néhány kulcs a megfejtések egy kis részéhez: katarzis, tanulási típusok és módszerek,  magatartás- és kognitív viselkedésterápia, magzati mesék,  mesehipnózis-hipnotikus mesék, meseterápiás módszerek.)  

 7. Hogyan kapcsolódnak össze a mesetípusok az emberi gondolkodás  és a  pszichikum  fejlődésével?  

 8. Hogyan írjunk profi módon mesét? Létezik-e valamilyen általános szabályszerűsége a meséknek? Segítség: Mi az a meseképlet, kompozíció, szüzsé? Mi köze van a szükséglethez, motivációhoz, kötődéshez, a családi kapcsolatokhoz, a mitológiához?

+1 Összetett pótkérdés 

Létezik-e olyan pszichés zavar, probléma (kivéve értelmi zavar esetét és okait), amely kizárja a mesék és a projektív technikákon alapuló tesztek használatát? 

Ha, nem ment...

Mi jellemzi a szimbólumképzés "mesés" folyamatait?   

Eredményed?  

A tanfolyam értékelése 

A minőségbiztosítás érdekében a tanfolyam során a hallgatóinknak többféle lehetőség áll rendelkezésére. Órai visszajelzések, speciális igények, témák jelzése, a tanfolyam végén többféle szempontot tartalmazó írásos értékelési lehetőséggel, amelyre alapozva  térítésmentesen és önként másoknak is ajánlhatják tanfolyamunkat. Talán a legfontosabb, legigazabb értékelés az, amikor hallgatóink sorsuk, meséik bemutatását, elemzését felajánlják és megengedik a további képzésekhez. Tanfolyami hallgatói ajánlások 

Egyéb ismeretek  

A tanfolyamról a letölthető tájékoztatóban olvashatsz további részleteket. A tanfolyamot általában pénteki napokon, munkaidő után tartjuk. Igény esetén lehetséges más napokon is.  

Vissza a lap elejére

Hallgatói ajánlás

A tanfolyamok hallgatóitól

Köszönöm az ajánlást!

Vissza a lap elejére

 

 

Hallgatói ajánlás

D. Tímea, coach (2018)

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                           5

 • Előadó követelmény rendszere        5

 • Előadó szakmai felkészültsége           5

 • Előadó szakmai felkészültsége           5

 • Érdekesség                                                 5

 • Használhatóság                                        5

 • Képzés módszertana                              5 

 • Önismeretem fejlődése                         5

 • Saját élményem                                        5 

 • Tananyag szakmai összetétele            5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                      5

 

Javaslataim

Az egyik leghasznosabb és legélvezetesebb képzés, amin részt vettem! Minden napját élveztem és rengeteg hasznos, új ismerettel lettem gazdagabb, mind szakmailag, mind pedig mesék és önismeret területén. Köszönöm ezt a magas szintű oktatást és élményt, amit kaptam! A tanfolyamot másoknak is ajánlom.

 

Vissza 

 

2017. október

A tanfolyam végén a hallgatók anonim módon értékelik a tanfolyamot. (Egy fő előbb távozott. Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 

Vissza 

 

 

H. Erika, művelődésszervező - meseíró (2013)

"A tanfolyam sokkal többet nyújtott számomra, mint amire vártam.  Azzal a céllal iratkoztam be, hogy megszerezzek egy olyan alaptudást a mesékről, mellyel majd tudatosabban tudom írni, használni meséimet az előadások tervezésében. A tanfolyam második foglalkozása után viszont már éreztem, hogy ha ebbe valaki belekóstol, nincs megállás. Célom hát megváltozott, már nem az alaptudásra vágyom, hanem mindenre, amit a mese nyújthat."

"A tanfolyamot ajánlom mindenkinek, kortól, nemtől függetlenül."

Értékelés

A tanfolyam összesítő értékelése

·                 Tartalom                                     * * * * *

·                 Érdekesség                                * * * * *

·                 Használhatóság                           * * * * *

·                 A tananyag újszerűsége               * * * * *

·                 A tananyag szakmai összetétele    * * * * *

·                 A foglalkozások módszertana         * * * *

·                 Saját élményem                            * * * * *

·                 Önismeretem fejlődése                  * * * * *

·                 Előadó (stílus/módszer)                 * * * * *

·                 Előadó szakmai felkészültsége       * * * * *

 

Vissza 

 

 

H. Enikő, szociálpedagógus, pszichológia szakos hallgató (2013)

Köszönöm szépen Neked ezt a nagyszerű tanfolyamot, és azt, hogy igazi nagy mesemondóként kísértél bennünket végig – telve tudással, hittel, szeretettel, és barátsággal.  

Amivel gazdagodtam általa, az elsősorban a Benned rejlő emberi és szakmai értékek, másodsorban pedig az a töménytelen információ a mesékről, ami remélem egy szép napon a véremmé válik majd , - akárcsak a három hamuba sült pogácsa!:-)

Értékelés

Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak.

A tanfolyam összesítő értékelése

·                 Tartalom                                     * * * * *

·                 Érdekesség                                * * * * *

·                 Használhatóság                           * * * * *

·                 A tananyag újszerűsége               * * * * *

·                 A tananyag szakmai összetétele    * * * * *

·                 A foglalkozások módszertana         * * * *

·                 Saját élményem                            * * * * *

·                 Önismeretem fejlődése                  * * * * *

·                 Előadó (stílus/módszer)                 * * * * *

·                 Előadó szakmai felkészültsége       * * * * *

 

Vissza 

 

K. Lívia, pszichológus

"A mesepszichológiai képzést ajánlom azoknak, akik pszichológusként vagy pedagógusként gyerekekkel foglalkoznak, szeretik a meséket, és szeretnének megismerkedni egy - számomra érdekesnek és jónak tűnő -,  a mesékre épülő diagnosztikai és terápiás módszerrel."

Értékelés

 • Tartalom                                  * * * *

 • Érdekesség                             * * * * *

 • Használhatóság                       * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)            * * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége * * * * *

 • A foglalkozások módszertana   * * * *

Vissza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Anita, másodéves pszichológia szakos hallgató

"Ajánlanám a tanfolyamot azoknak a pszichológia iránt érdeklődőknek, pszichológushallgatóknak, illetve pszichológusoknak, akik szeretnének megismerkedni azzal, mi minden található a mesék birodalmában, és miként lehet az itt összegyűlt kincset felhasználni. A tanfolyam során bepillantást nyerhettünk a mesékkel kapcsolatos elméleti háttérbe, amely  alapot nyújt a későbbi gyakorlati felhasználáshoz is. Megismerkedhettünk a mesékkel mint terápiás eszközökkel, valamint saját élményt is szerezhettünk ezzel kapcsolatban. Miközben izgalmas, színes, gondosan megtervezett órákon vettünk részt, mi is a tanfolyam aktív résztvevőivé válhattunk. Sok izgalmas dolgot tanultunk a mesék elméletéről, felhasználási módjáról, mindezek mellett pedig kicsit közelebb kerültem saját magamhoz is. Mindenkinek ajánlanám, hogy éljen a mesék kínálta lehetőségekkel, és ne hagyja elveszni azt a varázslatot, amelyet a mesék nyújtanak mindannyiunk számára."

Értékelés

 • Érdekesség                            * * * * *

 • Használhatóság                      * * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)           * * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége * * * * *

 • A foglalkozások módszertana   * * * *

Anita három év múlva visszatérve a szakdolgozatát egy közös kutatásunkból írta, amely munkája alapján ma már e témában szerzőtársam lett. Kutatási eredményeinket több tudományos konferencián és cikkben bemutattuk. (További részletek a konferenciák és a szakdolgozat oldalon találhatók.) 

Vissza 

 

 

 

 

 

B. Viktória, magyar-néprajz tanár szakos hallgató

 

A mesepszichológia tanfolyamot mindenkinek ajánlom, aki valamilyen formában szereti a meséket akár hallgatni, olvasni és írni egyaránt. Ezeken a  foglalkozásokon megismerkedhet a mesék múltjával és jelenével, a mese terápiás hatásaival, megtudhatja, hogy milyen hatással van a mese a mindennapi életünkre. Számomra nagyon érdekes volt, hogy bepillantást nyerhettem a mesék gyógyító hatásába is, és közben saját mesémen keresztül önmagamat is jobban megismerhettem.

Óvónőknek, tanárnőknek, pszichológiával és pedagógiával foglalkozó egyetemi hallgatóknak, és szülőknek is bátran javaslom ezt a kalandos utazást a mesék birodalmába. 

 • Érdekesség                              * * * * *

 • Használhatóság                        * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza 

 

 

 

B. Mária, pedagógus

Túl néhány írott mese sikeres és hasznos elemzésén, túl egy kis „sajátgyerekes hipnoterápián” , túl árkon és bokron,  de az Üveghegyen még innen, bátran írok már ajánlót a tanfolyamról. Köszönök mindent!

A mesepszichológia tanfolyamot mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik a mesék világa iránt. Az előadások sokrétű elméleti és módszertani ismerettel gyarapították tudásomat, rendkívül érdekesek voltak. Megerősített abbéli hitemben , hogy a mese gyógyír, egyfajta verbális bájital. Az órákon tanultakat pedagógusként és szülőként is sikeresen alkalmazom.

 • Érdekesség                              * * * * *               

 • Használhatóság                        * * * * *                

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * * *       

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza 

 

 

 

B. Katalin, másodéves pszichológia szakos hallgató 

"Nagyon örülnék és hálásan megköszönném ha vetnél egy gyógypillantást a mellékelt kérdőívre, amit szamárvezetőnek állítottam össze a tanultak alapján. Célom az lenne, hogy bárki saját meséje elemezhető legyen ennek mentén, és ez megfeleljen az általad tanított elemző "modellnek", amely végtelenül meggyőző volt. Kétség nem maradt bennem a mesepszichológiai módszer diagnosztikai, és terápiás eredményességét és létjogosultságát illetően, és még szórakoztató is! Kell-e ennél több?  Köszönöm mégegyszer a lehetőséget!"

 • Érdekesség                              * * * * *               

 • Használhatóság                        * * * * *                

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * * *       

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza