Mesepszichológia, meseterápia, 2023. november 10,  alapszintű tanfolyam.  Ősszel további alap- és középszintű online, távoktatás vagy hagyományos képzés, tanfolyamok. Fairy tale psychology & therapy. Társasházkezelés.

 e-pakk Tanfolyam

Nyitólap
Fel

                                  

  Meseterápia - mesepszichológia, 2023.

Online, hagyományos módszertanú képzés, oktatás, távoktatás. 

 Tanfolyamok 

2023

 

Meseterápia, mesepszichológia képzési ismertető

 

2023. évi nyári alapszintű tanfolyamok

 

2023. évi őszi, alapszintű tanfolyamok

 

2023. évi középszintű tanfolyamok

  

Tanfolyami ajánló

 

Az oktató

 

Hallgatói ajánlások

 

Megtekintéshez, meghallgatáshoz kattints a képekre! 

 

 

Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer ®

A  tizenhét év óta folyamatosan oktatott, saját módszerre alapozott mesediagnosztika és mesetanácsadói  képzés három, egymásra épülő, önálló képzési modulból álló,  20+20+20 órás, összesen 60 órás,  nem akkreditált, kiscsoportos (max. 9 fős), hagyományos képzés, amely a járványhelyzet állapotától  függően online, élő lépzésben  is történhet.  Szakmai tartalmát jellemzi, hogy ezen alapszintű képzés első, a mesepszichológia elméleti és gyakorlati, esettanulmányokkal kiegészített hátterére épített modulját a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete 2005-től a "BA" képzés típusaiba, évfolyamaiba befogadta. 2005-2022 között  33 kurzus, sok száz egyetemi hallgató, meséik, több szakdolgozat, közel száz műhely- és egyéb munka, hallgatókkal közösen végzett kutatások konferencia előadások valamint szakmai és ismeretterjesztő publikációk fémjelzik szakmai tevékenységünket. 2023-ban is a meghívtak minket a BA-s, akkreditált, hagyományos módszertanú, tavaszi és őszi, nappali képzésre.

 

Az általunk szervezett tanfolyamok, képzések - bár nem bővelkednek az egyetemi oktatáshoz hasonló impozáns mutatókban - gyakorlati jellegét, hasznát, tudományos alaposságát, minőségi oktatásra és nem utolsósorban segítő szerepre való törekvését, sikerét jól mutatja, hogy  a hallgatók közül sokan önkéntesen felajánlották esettanulmányokhoz életük, sorsuk, meséik és összefüggéseik bemutatását, a képzést szakmai önéletrajzukban feltüntetik.  

 

A képzés célja a hatékony, sikeres mesediagnosztika, mesetanácsadó és  meseterapeuta tevékenységhez szükséges tudás- és egyéb kompetenciák kialakítása.  

 

  Vissza a lap elejére

 

 

Célok, szintek

1. Alapképzés (20 óra)

 

A kiscsoportos oktatás egyik biztosítéka a hallgatók érdeklődéséhez is - részben - igazított hatékony képzésnek. Cél a  mesékről általános és szakmai ismeretek átadása, a mesék morfológiai és egyéb jellemzőiről, pszichés tartalmaikról és következményeikről szóló, pl. mesediagnosztikához szükséges ismeretek, köztük rész szakirodalmak  elsajátíttatása. A mesék lélektani folyamatainak megismertetésével, elsajátíttatásával felkészíti a hallgatókat arra, hogy később meseterápiával foglalkozhassanak.

Ennek érdekében a tanfolyam fontos része a hallgatói saját élmény biztosítása, saját írású meséjük vezetett feldolgozásával, pszichológiai mérőeszközökkel hitelesített eredményeivel történő önismeret fejlesztésük. A hallgatók a tanfolyam során a tanultak alkalmazásával folyamatosan, az utolsó órákon részletesen elemzik saját írású meséjüket. Eközben megismerik, megélik önmagukban és társaik által ezt a módszert.  

A tanfolyam időtartama alatt a tanuláshoz, önképzéshez, a vizsgára való felkészüléshez térítésmentesen jogtiszta, eredeti szakirodalmat biztosítunk! A kiadványok átvételi és visszaszármaztatási költsége a hallgatót terheli.

A képzést sikeres házi vizsgával befejezők elismerő oklevelet kapnak, amely igazolja a módszer megfelelő szintű ismeretét és   lehetőség a második szintű, gyakorlati és továbbképzésre történő beiratkozásra.  

 2023. Nyári képzés

A letölthető jelentkezési lapok, tájékoztatók a táblázatokban találhatók.  

Tanfolyam

 Alapképzés  Alapképzés
Kezdési időpont

2023. március 31.

2023. június 9.

Befejezés

2023. április 28.

2023. július 7.

Létszám

 max. 8 fő

max. 8 fő

Ismertető - -
Jelentkezési lap

-

-

Jelentkezési határidő

-

-

Képzési nap

péntek

péntek

Időpont

17.00-20.30 h

17.00-20.30 h

Oktatási forma

online

online

 

Vissza a lap elejére

2023. Őszi-téli képzések 

Tanfolyam

Alapképzés

 Alapképzés

Kezdési időpont

2023. szeptember 1.

2023. november 10.

Befejezés

2023. szeptember 29.

2023. december 8.

Létszám

max. 8 fő

 max. 8 fő

Ismertető - letölthető
Jelentkezési lap

-

letölthető

Betelt, várólistás!

Jelentkezési határidő

-

2023. október 23.

Képzési nap

péntek

péntek

Időpont

17.00-20.30 h

 17.00-20.30 h

Oktatási forma online

online

  

Vissza a lap elejére

 

1. Középhaladó szint (20 óra)

 

A hallgatók folyamatosan, szupervízióval saját, önkéntes eseteket vállalva, terápiás napló stb. segítségével in vivo, élőben, a gyakorlatban megtapasztalják és vezetik eseteiket, végzik, begyakorolják a módszert. Támogatással, járványveszélytől függően online vagy hagyományos oktatással, heti egyéni és csoportos foglalkozással felkészülnek a majdani önálló tevékenységre.  Esetenként lesznek meghívott,  a képzést elvégzett,  a módszert megtapasztalt és aktívan használó terapeuta vendégek. A hallgatók a képzés során mindezek révén, önmaguk és társaik segítségével begyakorolják, fejlesztik tovább a mesediagnosztikai, -terapeuta készségeiket, kompetenciáikat. 

 

A tanfolyamok időtartama alatt a tanuláshoz, önképzéshez, a vizsgára való felkészüléshez térítésmentesen jogtiszta, eredeti és szakirodalmat biztosítunk! A kiadványok átvételi és visszaszármaztatási költsége a hallgatót terheli.

 

A gyakorlati képzés lezárása házi vizsgával, az esettanulmányok teljes írásos és szóbeli feldolgozásával, értékelésével zárul. Siker esetén a hallgató jogosult oklevélre és a harmadik képzési szintre történő beiratkozásra. A képzés időpontja, feltételei letölthetők az őszi képzési tájékoztató táblázatból.

 

Tanfolyam

Középhaladó képzés

Kezdési időpont

2023.október 6.

Befejezés

2023. november 3..

Létszám

 max. 8 fő

Ismertető letölthető
Jelentkezési lap letölthető
Jelentkezési határidő

  2023. szeptember 25.

Képzési nap

 péntek

Időpont

17.00-20.30 h

Oktatási forma

 online

 

Vissza a lap elejére

3. Egyéni, haladó képzés (20 óra)

A hallgató egyéni képzésben, a gyakorlatok és külön továbbképzés keretében valamint esettanulmányokkal mélyíti tudását, gyakorolja, magasabb szintre fejleszti  kompetenciáit és teljesen alkalmassá válik az önálló munkavégzésre. 

Az oktató  

Több diplomával, végzettséggel is rendelkező pszichológus.  2005 óta - kisebb megszakításokkal - napjainkig a KGRE BTK Pszichológiai Intézetének  meghívott óraadó tanára. Felnőttképzési szakmai szervezetek óraadója, szakmai konferenciákon előadó, több tudományos publikáció szerzője, társszerzője. 

Publikációk  (MTMT)

 • Juhász László (2022): Mesék útján. in: Boldizsár I., Luzsi M. (Szerk., 2022) Mese.- Mese és gyermek-. Benedek Á. Budapest.  

 • Juhász L. & Siklós Anita (2016): Intézményesített meseterápia – Egy új óvodai egészségfejlesztő mesealapú játékprogram hatásvizsgálata. in: Kolosai, N., M. Pintér T. (szerk.) (2016): A gyermekkultúra jelentősége. ELTE TÓK. Budapest, 212-224.

 • Gubányi M. & Juhász L. (2014): Archetípusok és szükségletek a mesékben. in: Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (Szerk., 2014): Kapcsolatban – Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok. Károli Gáspár Református Egyetem, L’ Harmattan Kiadó. Budapest, 290-298.

Közlemények

 • Juhász L. (2017): Mesepszichológiától a meseterápiáig. in: Szávai I. (Szerk., 2017): A mese hídszerepe. Pont Kiadó. Budapest, 91-104.

 • Juhász L. (2014): Mesepszichológiától a meseterápiáig. in: Szávai I. (Szerk., 2014): A mese hídszerepe. Fordulópont 63. Pont Kiadó. Budapest, 89-102.

Konferenciák, előadások

 • 2022 Magyar Népmese Napja: Mesehős, komplex személyiség-, mesediagnosztikai és -terápiás módszer.

 • 2019 Magyar Népmese Napja: Miért meséljünk?

 • 2018 Nem Adom Fel Étterem és Kávézó: Sorsváltó mesék.

 • 2017 Pszichoterápia folyóirat 13. konferenciája: Mesehős komplex mesediagnosztikai és  -terápiás módszer

 • 2017 Gondolkodni – más – hogy? II.: Varázslatos gondolkodás

 • 2017 Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése:       Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer alkalmazási lehetőségei

 • 2016 Gondolkodni – más – hogy?: Mondókamesék mesepszichológiája

 • 2015 A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése:        A Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer egyéni diagnosztikai alkalmazási lehetőségei

 • 2014 Magyar Családterápiás Egyesület:  A Mesehős komplex mesediagnosztikai és      -terápiás módszer egyéni és családterápiás alkalmazási lehetőségei

 • 2014 Gyermekkultúra konferencia és kiállítás: Intézményesített meseterápia

 • 2013 Kutatók éjszakája, más években is: pl. Tiltás-terápia

 • 2012 Tükröm-tükröm mesekonferencia: Mesekutatás beszámoló

 • 2011 Faluház fesztivál: Mesepszichológia és a mesepedagógia összekapcsolása

 • 2010 Péceli Pedagógiai Napok: Mesepedagógia másképp, Mesehipnózis

 • 2009 Újbudai Pedagógiai Napok: Mesekutatás

 • 2008 Népmese Napja: Meselélektan

 További, teljesebb  információért kattints az előadások oldalra!

Vissza a lap elejére

 

Alapképzés, tanfolyami ajánló

>> A mese konkrét pszichológiája <<

A tanfolyamot többéves oktatási tapasztalatunk alapján többféle tematikával oktatjuk. Gyakorlati, felhasználói szemléletű tananyaga, szakmai összeállítása megfelel a jelentkezők,  hallgatóink szakképzettségének. Klinikai- és/vagy gyermek-szakpszichológusok, pszichológia szakos hallgatók számára elsődlegesen a mesediagnosztika és a mese- és egyéb terápiás összefüggéseit tartalmazza. A feldolgozást saját és más esettanulmányok bemutatása és minden esetben saját élmény, azaz saját írású mese csoportos feldolgozása is segíti. Egyéb szakképzettségűek számára a mesék saját, otthoni vagy szakterületüknek megfelelő felhasználási módokat, ismeretanyagokat állítottunk össze a saját élmény biztosításával. Pl.: fejlesztő-, pszicho-pedagógusok és természetgyógyászok esetén a mesék fejlesztő és természetes gyógyító hatásait, felhasználási módjait, lehetőségeit  mutatjuk be.  Más végzettségűeknek  (pl.: néprajz és magyar szakos  hallgató, közgazdász, ügyvéd stb.) a mesék szakmai, saját célú, otthoni felhasználási lehetőségét biztosító bőséges ismeretanyagot tartalmaz. 

Fogalmak, értelmezések 

Sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban nem található pontos meghatározása és értelmezése az általunk fontosnak tartott új fogalmaknak. Ezért elsőként megkíséreljük.  

Mesepszichológia

A pszichológia egyik új, kibontakozó területe a mesepszichológia, amely több tudományág (néprajz, nyelvészet, régészet, kultúrantropológia, vallástörténet, biológia, idegélettan stb.) és saját kutatási eredményeire alapozva vizsgálja a mesék hatásait, helyét, szerepét az ember fejlődésében, különböző életkori szakaszaiban. A pszichés folyamatok és történések beépültek a valódi mesék jellemzőibe.

Mesediagnosztika és meseterápia

A mese, a mesemondás és a mesehallgatás  kulturális, társadalmi gyakorlata, hagyománya  az egyén és a társadalom lelki és testi egészségének a kulcsa. A  mesehallgatás élettani és pszichés folyamatai mindkettőt gyógyítják. Mesékkel feltárható és kezelhető, meggyógyítható a legtöbb lelki és testi betegség. 

A feltáró módszert mesediagnosztikának, gyógyító célú, elsődlegesen pszichés folyamatokon alapuló tudatos alkalmazását meseterápiának nevezzük. 

Mesékkel, meseterápiával a lelki betegségek közül a hangulatzavarok, félelmek, szorongások, a depressziók, a neurózisok egyes fajtái, a fóbiák gyorsan, kiválóan gyógyíthatók. Az évekig gyógyszeres terápiával "kezelt" betegek meseterápiával pár hónap alatt tünet- és gyógyszermentessé válhatnak. A gyermekkori mesehallgatás segít a feltehetően veleszületett hipnábilitás, a hipnózisra való fogékonyság megtartásában. Hipnoterápiával a depressziós betegek évekig tartó gyógyszeres "kezelése" pár kezeléssel kiváltható.* Ugye, nem kell ennek az egyéni, családi, társadalmi, népgazdasági, egészség-lélektani következményeit részleteznünk?  Mesékkel a magatartási-, viselkedési zavarok közé tartozó agresszió, a testvérféltékenység is megoldható. Nincs olyan pszichoterápiás módszer, amelyik valamilyen módon ne kötődne a képzelethez, a mesékhez! Lehetetlenség a 10-féle alapmódszer több száz  (?)  eljárását felsorolni. Néhány közülük, amelyek egyben a pszichológiatörténet nagy korszakait fémjelezték. A pszichoanalízis és irányzatai. S. Freud (1859-1939) és a szabad asszociáció módszere. C. G. Jung (1875-1961) pszichés gyógyító eszközei, a képzelet aktív alkalmazása, az aktív imagináció és technikái. Álomterápia, szimbólumok és archetípusok. De hozhatunk példákat a kognitív és a humanisztikus  pszichológia területéről is. A nagy pszichológiatörténeti korszakok közé nehéz behelyezni  J. L. Moreno (1889-1974) munkásságát. Az általa kidolgozott  egyéni és csoportos terápiás módszerek közé tartozik a meséken alapuló pszichodráma, bábterápia. Korunk a stressz kezeléséről és a megküzdő képességről szól. Ezek megtanulásához, mindennapi hatékony megoldásához a mesék nélkülözhetetlenek. A korszerű egészségpszichológia tudománya sem létezhetne nélkülük... 

*A  WHO európai adatai és hazai kutatások alapján (Dr. Kopp Mária és mtsai.) a hazai munkaképes korosztály ötöde szenved hangulatzavarok közé sorolt  depresszióban. A  WHO előrejelzése szerint kontinensünkön a munkaképes korcsoportban ezen mentális állapotzavarban szenvedők aránya 2020-ra elérheti a 30%-ot!

Hallgatóink

Eddigi és jelenlegi hallgatóink többféle szakképzettségűek. Van és volt köztük klinikai- és gyermek-szakpszichológus, pszichológia szakos hallgató, fejlesztő pedagógus, néprajz és magyar szakos  hallgató, közgazdász, természetgyógyász  és egyéb szakképzettségű személy. 

Hallgatói ajánlások

Szakmai anyagok

A KGRE könyvtárában megtalálod egyetemi szakdolgozóink, a Mesekutató műhelyben résztvevő hallgatóink által készített műhelymunkákat. Az egyetem 2005-2017. év között "BA" képzési rendjébe  befogadta az eddigi elméleti és gyakorlati kutatási eredményeken alapuló óratípusokat (pl. előadás, műhely stb.). 

Ajánló

A meséket ma a pszichológusok többsége a jungi archetípusok és szimbólumelemzés segítségével dolgozza fel, holott a mesék telis-tele vannak konkrét, egy az egyben elemezhető pszichés folyamatokkal. A tanfolyam közben elkészíted mesédet és a tanultak alapján fogod elemezni. Óráról órára feltárul előtted a mesék múltja, kialakulásuk, eredetük, pszichés folyamataikkal tartalmuk. Közben meséd tükrén keresztül belenézel elfeledett önmagadba, hogy jobban megértsd magadat, szeretteidet, környezetedet, világodat. Az elemzések és a tanulás során megismerkedsz a meseterápia alapjaival is. A tanfolyam alatt térítésmentesen biztosítjuk tanulásod és elmélyedésed érdekében a szakirodalmakat.  Sokszor fogsz nevetni. Lesznek komoly és olyan pillanataid is, amikor nem csak a nevetéstől fogsz könnyezni! Talán közben még a katarzis élményét is át/megéled! Ne félj a pszichológia szakzsargonjától sem! Meglátod, hogy a világ egyszerű, s ennek tükre minden mese és a mesepszichológia!

Erről szól tanfolyamunk.  Ha tudsz válaszolni az alábbi "mesebeli" hét kérdésre, akkor ne jelentkezz!

 1. Milyen lélektani folyamatok jellemzik az esti mesét?  

 2. Hogyan nyújtanak megoldást a mesék korunk "népbetegségeire", a stresszre és a belőle létrejövő érzelmi, hangulati és egyéb pszichés zavarokra? 

 3. Mi az összefüggés meséd, hősöd, szereplőik, személyiséged, szükségleteid között? 

 4. Milyen/mely pszichopatológiákat (gyermekkori és felnőtt) tanítanak a mesék?

 5. Hogyan, milyen pszicho-fiziológiai folyamatok segítik a mesével, szereplőivel való azonosulást? Miért az egyik legkedveltebb meséje a 6-12 éves korosztálynak a Piroska és a farkas?

 6. Hogyan hatnak és milyen modern pszichológiai terápiás módszereket tartalmaznak a  mesék? (Néhány kulcs a megfejtések egy kis részéhez: katarzis, tanulási típusok és módszerek,  magatartás- és kognitív viselkedésterápia, magzati mesék,  mesehipnózis-hipnotikus mesék, meseterápiás módszerek.)  

 7. Hogyan kapcsolódnak össze a mesetípusok az emberi gondolkodás  és a  pszichikum  fejlődésével?  

 8. Hogyan írjunk profi módon mesét? Létezik-e valamilyen általános szabályszerűsége a meséknek? Segítség: Mi az a meseképlet, kompozíció, szüzsé? Mi köze van a szükséglethez, motivációhoz, kötődéshez, a családi kapcsolatokhoz, a mitológiához?

+1 Összetett pótkérdés 

Létezik-e olyan pszichés zavar, probléma (kivéve értelmi zavar esetét és okait), amely kizárja a mesék és a projektív technikákon alapuló tesztek használatát? 

Ha, nem ment...

Mi jellemzi a szimbólumképzés "mesés" folyamatait?   

Eredményed?  

A tanfolyam értékelése 

A minőségbiztosítás érdekében a tanfolyam során a hallgatóinknak többféle lehetőség áll rendelkezésére. Órai visszajelzések, speciális igények, témák jelzése, a tanfolyam végén többféle szempontot tartalmazó írásos értékelési lehetőséggel, amelyre alapozva  térítésmentesen és önként másoknak is ajánlhatják tanfolyamunkat. Talán a legfontosabb, legigazabb értékelés az, amikor hallgatóink sorsuk, meséik bemutatását, elemzését felajánlják és megengedik a további képzésekhez. Tanfolyami hallgatói ajánlások 

Egyéb ismeretek  

A tanfolyamról a letölthető tájékoztatóban olvashatsz további részleteket. A tanfolyamot általában pénteki napokon, munkaidő után tartjuk. Igény esetén lehetséges más napokon is.  

Vissza a lap elejére

Hallgatói ajánlás

A tanfolyamok hallgatóitól

Köszönöm az ajánlást!

Vissza a lap elejére

Sz. Bíborka

 magyar gyermekirodalom, anyanyelvi nevelés tantárgypedagógus, adjunktus, 2023

 

Nekem nagy élmény volt a képzés mind szakmai, mind pedig személyes vonatkozásban. Nagyon tetszett a szakmai pontosság, alaposság, ahogyan a témákat feldolgoztuk, az, ahogyan nagyon pontosan kibomlott, hogy mi is tulajdonképpen a mesepszichológia tárgya. A mesék lélekre gyakorolt hatásáról szóló beszédmód legtöbbször nagy általánosságokra épít, amelyeknek az igazságértékét érezzük, meg a gyakorlat is igazolja nyilván, de nekem nagy szükségem volt sok empirikus kutatásra, amit az előadó bemutatott, nagyon hitelessé, tudományosan is igazolttá tette azt, amit a szakirodalom elméleti vonatkozásban ír le,  és az egyéni esetek vagy csoportos foglalkozások gyakorlata eddig is sejtetett. Értékelem, hogy az ismeretek gyakorlati hasznosíthatóságára is hangsúlyt fektettünk, és az alkalmazás módszertanát pontosan végigjártuk. Külön élmény, valóban csúcsélmény volt a saját mesék elemzése, nagyon sok más történéssel összecseng az életemben, ezt nagyon érdekes volt megtapasztalni. Ugyanakkor az elmélet tisztábban látásában is segített ez. Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot.  

Tudásom a mesékről a tanfolyam előtt:  3

Tudásom a mesékről a tanfolyam után: 4

A tanfolyam megfelelése elvárásaimnak: 5

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          4

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

 

F. Brigitta, mentálhigiénés szaktanácsadó, 2023

Kisgyermekkorom óta szeretem a meséket, mindig elvarázsoltak és egy képzeletbeli világba röpítettek. A képzés ébresztett rá, hogy milyen mély egy mese mondanivalója és miben segített gyermekként.

5 intenzív találkozás - 5 hét, amely elröppent egy pillanat alatt. Ahogy telt az idő, sok új ismerettel gazdagodtam és közben arra is rá kellett jönnöm, hogy ez „csak” egy pici csepp a tengerben. Nemcsak önmagamat ismertem meg jobban és segítőként egy izgalmas módszert, hanem a mesékben rejlő erőt is. Ez az erő, amely összeköti a múltat a jelennel és a jövővel és ebben már benne vagyok én is.

A mesék megismerése és maga a módszer intenzív tanulást és elmélyülést kíván.

Szeretettel ajánlom mindenkinek a képzést. Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot.

 

Tudásom a mesékről a tanfolyam előtt:  1

Tudásom a mesékről a tanfolyam után: 4

A tanfolyam megfelelése elvárásaimnak: 5

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

P-SZ. Katalin, tanító, 2023

A képzésen nagyon jó témák és területek voltak, minden percét élveztem. De kicsit tömény, mert nagyon sok és az én laikus tudásomnak sokszor túl „egyetemi”, pszichológiai szakszöveg. Talán már túl régen tanultam így. Megküzdöttem vele, de nekem ez több időt igényelt. Viszont átrágva magamat az egészen – többször is lejegyzetelve, az olvasandókat is kijegyzetelve, úgy érzem, alapos és igazán hasznos tudásra tettem szert.  Köszönöm! Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot.

Tudásom amesékről a tanfolyam előtt:  3

Tudásom a mesékről a tanfolyam után: 4

A tanfolyam megfelelése elvárásaimnak: 5

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               4-5 

 • Önismeretem fejlődése                          4

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            4

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

  

Spitzer Gyöngyi/Soma Mamagésa 

– előadóművész, spirituális tanító, életszemléleti tanácsadó, író, 2022

Nagyon sokat kaptam ettől a tanfolyamtól.  Sokkal többet, mint amit vártam, elképzeltem. Hatalmas tudás, lelkiismeretesség, alaposság és profizmus jellemezte az egészet, úgyhogy hála és köszönet érte. Csak ajánlani tudom. Biztos, hogy még fogom folytatni.

Tudásom amesékről a tanfolyam előtt:  3

Tudásom a mesékről a tanfolyam után: 4

A tanfolyam megfelelése elvárásaimnak: 5

 • Előadó stílusa                                         4

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          4

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

R. Éva, pszichológus, 2022  

Mindenkinek csak ajánlani tudom a tanfolyamot. Kiváló önismereti élmény és óriási tér a szakmai fejlődéshez. Mint óvodában dolgozó pszichológus, de mint édesanya is rengeteget tanultam a mesékről és azok alkalmazásáról, erejükről és a bennük rejlő „varázslatokról”. A képzés befejezése után is érzem, hogy szeretném ezt mindenképpen folytatni és még több dolgot megtudni a meseterápiáról. Az oktató rendkívül felkészült és szakmai hozzáállása páratlan. A rendelkezésre bocsátott irodalom is nagyon sokrétű és érdekes, feldolgozásához azonban idő szükséges. Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot.

Tudásom amesékről a tanfolyam előtt:  2

Tudásom a mesékről a tanfolyam után: 4

A tanfolyam megfelelése elvárásaimnak: 5

 • Előadó stílusa                                         5*

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5*

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

  M. Eszter, jogász, 2022

"Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot. Nagyon jó alapot ad a tanfolyam! Az oktató rendkívüli felkészültsége miatt  nem mindig tudtam követni az utalásokat, de ez az én hiányosságom. Az emberekkel való foglalkozáshoz is nagyon körültekintő  felkészítést kaptam, ami kiemelkedő jelentőségű és fontos. 

Tudásom amesékről a tanfolyam előtt:  3

Tudásom a mesékről a tanfolyam után: 4

A tanfolyam megfelelése elvárásaimnak: 5

 • Előadó stílusa                                         4

 • Előadó követelmény rendszere           4

 • Előadó szakmai felkészültsége            5*

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          4

 • Saját élményem                                       4 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            4

 • Tartalom                                                    5*

Vissza 

B. Katalin, pszichológus, 2022

"Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot."

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

    R. Dóra, kutató, 2021

"Elégedett voltam a tanfolyammal, engem nagyon jó időben talált meg, ezért úgy érzem, hogy nagyon sokat alakított az életemen a saját élmény. Ez számomra a tanulást és a módszer megismerését is megkönnyítette azon túl, hogy az önismereti élmény magában is maradandó élményt adott.

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

 

 

             K. Alexandra, fejlesztő pedagógus, 2021

"Ajánlom a tanfolyamot más hallgatóknak és szívesen  folytatnám. Még több gyakorlatra gondoltam, ugyanakkor így is klassz volt. X idő állt rendelkezésre…Köszönöm!"

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

 

                     Zs. Aranka, addiktológiai konzultáns, 2020

"Ajánlom a tanfolyamot más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot."

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

M. Borbála, óvodapedagógus, 2019

"A tanfolyam során kezdtem érdeklődni önmagam iránt és megszeretni mindazt, amivel szembesültem."

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5*

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          4

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

 

Hallgatói összesített értékelés (N=7 fő), egy fő nem értékelt.

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 
Szempontok/Fő Átlag Szórás
Előadó stílusa 5,00 0,00
Előadó követelmény rendszere 4,86 0,38
Előadó szakmai felkészültsége 5,00 0,00
Érdekesség 5,00 0,00
Használhatóság 5,00 0,00
Képzés módszertana 5,00 0,00
Önismeretem fejlődése 4,43 0,79
Saját élményem 4,57 0,79
Tananyag szakmai összetétele 5,00 0,00
Tananyag újszerűsége 5,00 0,00
Tartalom 5,00 0,00

Vissza 

 

D. Tímea, coach, 2018

"Az egyik leghasznosabb és legélvezetesebb képzés, amin részt vettem! Minden napját élveztem és rengeteg hasznos, új ismerettel lettem gazdagabb, mind szakmailag, mind pedig mesék és önismeret területén. Köszönöm ezt a magas szintű oktatást és élményt, amit kaptam! A tanfolyamot másoknak is ajánlom."

 

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

 

2017. október

A tanfolyam végén a hallgatók anonim módon értékelik a tanfolyamot. (Egy fő előbb távozott. Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

Vissza 

H. Erika, művelődésszervező - meseíró, 2013

"A tanfolyam sokkal többet nyújtott számomra, mint amire vártam.  Azzal a céllal iratkoztam be, hogy megszerezzek egy olyan alaptudást a mesékről, mellyel majd tudatosabban tudom írni, használni meséimet az előadások tervezésében. A tanfolyam második foglalkozása után viszont már éreztem, hogy ha ebbe valaki belekóstol, nincs megállás. Célom hát megváltozott, már nem az alaptudásra vágyom, hanem mindenre, amit a mese nyújthat."

"A tanfolyamot ajánlom mindenkinek, kortól, nemtől függetlenül."

Értékelés

A tanfolyam összesítő értékelése

·                 Tartalom                                      * * * * *

·                 Érdekesség                                 * * * * *

·                 Használhatóság                            * * * * *

·                 A tananyag újszerűsége                * * * * *

·                 A tananyag szakmai összetétele    * * * * *

·                 A foglalkozások módszertana         * * * *

·                 Saját élményem                            * * * * *

·                 Önismeretem fejlődése                  * * * * *

·                 Előadó (stílus/módszer)                 * * * * *

·                 Előadó szakmai felkészültsége       * * * * *

 

Vissza 

 

 

H. Enikő, szociálpedagógus, pszichológia szakos hallgató (2013)

Köszönöm szépen Neked ezt a nagyszerű tanfolyamot, és azt, hogy igazi nagy mesemondóként kísértél bennünket végig – telve tudással, hittel, szeretettel, és barátsággal.  

Amivel gazdagodtam általa, az elsősorban a Benned rejlő emberi és szakmai értékek, másodsorban pedig az a töménytelen információ a mesékről, ami remélem egy szép napon a véremmé válik majd , - akárcsak a három hamuba sült pogácsa!:-)

Értékelés

Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak.

A tanfolyam összesítő értékelése

·                 Tartalom                                      * * * * *

·                 Érdekesség                                 * * * * *

·                 Használhatóság                           * * * * *

·                 A tananyag újszerűsége                * * * * *

·                 A tananyag szakmai összetétele    * * * * *

·                 A foglalkozások módszertana         * * * *

·                 Saját élményem                            * * * * *

·                 Önismeretem fejlődése                  * * * * *

·                 Előadó (stílus/módszer)                 * * * * *

·                 Előadó szakmai felkészültsége       * * * * *

 

Vissza 

 

K. Lívia, pszichológus

"A mesepszichológiai képzést ajánlom azoknak, akik pszichológusként vagy pedagógusként gyerekekkel foglalkoznak, szeretik a meséket, és szeretnének megismerkedni egy - számomra érdekesnek és jónak tűnő -,  a mesékre épülő diagnosztikai és terápiás módszerrel."

Értékelés

 • Tartalom                                  * * * *

 • Érdekesség                             * * * * *

 • Használhatóság                       * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)            * * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége * * * * *

 • A foglalkozások módszertana   * * * *

Vissza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Anita, másodéves pszichológia szakos hallgató

"Ajánlanám a tanfolyamot azoknak a pszichológia iránt érdeklődőknek, pszichológushallgatóknak, illetve pszichológusoknak, akik szeretnének megismerkedni azzal, mi minden található a mesék birodalmában, és miként lehet az itt összegyűlt kincset felhasználni. A tanfolyam során bepillantást nyerhettünk a mesékkel kapcsolatos elméleti háttérbe, amely  alapot nyújt a későbbi gyakorlati felhasználáshoz is. Megismerkedhettünk a mesékkel mint terápiás eszközökkel, valamint saját élményt is szerezhettünk ezzel kapcsolatban. Miközben izgalmas, színes, gondosan megtervezett órákon vettünk részt, mi is a tanfolyam aktív résztvevőivé válhattunk. Sok izgalmas dolgot tanultunk a mesék elméletéről, felhasználási módjáról, mindezek mellett pedig kicsit közelebb kerültem saját magamhoz is. Mindenkinek ajánlanám, hogy éljen a mesék kínálta lehetőségekkel, és ne hagyja elveszni azt a varázslatot, amelyet a mesék nyújtanak mindannyiunk számára."

Értékelés

 • Érdekesség                            * * * * *

 • Használhatóság                      * * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)           * * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége * * * * *

 • A foglalkozások módszertana   * * * *

Anita három év múlva visszatérve a szakdolgozatát egy közös kutatásunkból írta, amely munkája alapján ma már e témában szerzőtársam lett. Kutatási eredményeinket több tudományos konferencián és cikkben bemutattuk. (További részletek a konferenciák és a szakdolgozat oldalon találhatók.) 

Vissza 

 

 

 

 

 

B. Viktória, magyar-néprajz tanár szakos hallgató

 

A mesepszichológia tanfolyamot mindenkinek ajánlom, aki valamilyen formában szereti a meséket akár hallgatni, olvasni és írni egyaránt. Ezeken a  foglalkozásokon megismerkedhet a mesék múltjával és jelenével, a mese terápiás hatásaival, megtudhatja, hogy milyen hatással van a mese a mindennapi életünkre. Számomra nagyon érdekes volt, hogy bepillantást nyerhettem a mesék gyógyító hatásába is, és közben saját mesémen keresztül önmagamat is jobban megismerhettem.

Óvónőknek, tanárnőknek, pszichológiával és pedagógiával foglalkozó egyetemi hallgatóknak, és szülőknek is bátran javaslom ezt a kalandos utazást a mesék birodalmába. 

 • Érdekesség                              * * * * *

 • Használhatóság                        * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza 

 

 

 

B. Mária, pedagógus

Túl néhány írott mese sikeres és hasznos elemzésén, túl egy kis „sajátgyerekes hipnoterápián” , túl árkon és bokron,  de az Üveghegyen még innen, bátran írok már ajánlót a tanfolyamról. Köszönök mindent!

A mesepszichológia tanfolyamot mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik a mesék világa iránt. Az előadások sokrétű elméleti és módszertani ismerettel gyarapították tudásomat, rendkívül érdekesek voltak. Megerősített abbéli hitemben , hogy a mese gyógyír, egyfajta verbális bájital. Az órákon tanultakat pedagógusként és szülőként is sikeresen alkalmazom.

 • Érdekesség                              * * * * *               

 • Használhatóság                        * * * * *                

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * * *       

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza 

 

 

 

B. Katalin, másodéves pszichológia szakos hallgató 

"Nagyon örülnék és hálásan megköszönném ha vetnél egy gyógypillantást a mellékelt kérdőívre, amit szamárvezetőnek állítottam össze a tanultak alapján. Célom az lenne, hogy bárki saját meséje elemezhető legyen ennek mentén, és ez megfeleljen az általad tanított elemző "modellnek", amely végtelenül meggyőző volt. Kétség nem maradt bennem a mesepszichológiai módszer diagnosztikai, és terápiás eredményességét és létjogosultságát illetően, és még szórakoztató is! Kell-e ennél több?  Köszönöm mégegyszer a lehetőséget!"

 • Érdekesség                              * * * * *               

 • Használhatóság                        * * * * *                

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * * *       

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza