Mesepszichológia, meseterápia, -tanácsadó alap- és középszintű tanfolyamok. 2021. szeptember 3, november 5, alapszintű, 2021. július 2, középszintű képzés. Fairy tale psychology & therapy - presentations, conferences. Mese-teszt, Fairy Tale Test. Társasházkezelés.

 e-pakk Tanfolyam

 

Nyitólap
Fel

                                  

  Mesepszichológia-meseterápia

 Tanfolyamok

2021

 

2021. évi alapszintű tanfolyamok

 

2021. évi középszintű tanfolyam

 

Hallgatói ajánlások

 

Megtekintéshez, meghallgatáshoz kattints a képekre! 

 

 

Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer ®

A  tizenhat év óta folyamatosan oktatott, saját módszerre alapozott mesediagnosztika és mesetanácsadói  képzés három, egymásra épülő, önálló képzési modulból álló,  20+20+20 órás, összesen 60 órás,  nem akkreditált, kiscsoportos (max. 9 fős), hagyományos képzés, amely a járványhelyzet állapotától  függően távoktatással is történhet.  Szakmai tartalmát jellemzi, hogy ezen alapszintű képzés első, a mesepszichológia elméleti és gyakorlati, esettanulmányokkal kiegészített hátterére épített modulját a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete 2005-től a "BA" képzés típusaiba, évfolyamaiba befogadta. 2005-2020 között  31 kurzus, sok száz egyetemi hallgató, meséik, több szakdolgozat, közel száz műhely- és egyéb munka, hallgatókkal közösen végzett kutatások konferencia előadások valamint szakmai és ismeretterjesztő publikációk fémjelzik szakmai tevékenységünket. 

 

Az általunk szervezett tanfolyamok, képzések - bár nem bővelkednek az egyetemi oktatáshoz hasonló impozáns mutatókban - gyakorlati jellegét, hasznát, tudományos alaposságát, minőségi oktatásra és nem utolsósorban segítő szerepre való törekvését, sikerét jól mutatja, hogy  a hallgatók közül sokan önkéntesen felajánlották esettanulmányokhoz életük, sorsuk, meséik és összefüggéseik bemutatását, a képzést szakmai önéletrajzukban feltüntetik.  

 

A képzés célja a hatékony, sikeres mesediagnosztika, mesetanácsadó és  meseterapeuta tevékenységhez szükséges tudás- és egyéb kompetenciák kialakítása.    

 

Célok, szintek

1. Alapképzés (20 óra)

 

A kiscsoportos oktatás egyik biztosítéka a hallgatók érdeklődéséhez is - részben - igazított hatékony képzésnek. Cél a  mesékről általános és szakmai ismeretek átadása, a mesék morfológiai és egyéb jellemzőiről, pszichés tartalmaikról és következményeikről szóló, pl. mesediagnosztikához szükséges ismeretek, köztük rész szakirodalmak  elsajátíttatása. A mesék lélektani folyamatainak megismertetésével, elsajátíttatásával felkészíti a hallgatókat arra, hogy később meseterápiával foglalkozhassanak.

Ennek érdekében a tanfolyam fontos része a hallgatói saját élmény biztosítása, saját írású meséjük vezetett feldolgozásával, pszichológiai mérőeszközökkel hitelesített eredményeivel történő önismeret fejlesztésük. A hallgatók a tanfolyam során a tanultak alkalmazásával folyamatosan, az utolsó órákon részletesen elemzik saját írású meséjüket. Eközben megismerik, megélik önmagukban és társaik által ezt a módszert.  

A tanfolyam időtartama alatt a tanuláshoz, önképzéshez, a vizsgára való felkészüléshez térítésmentesen jogtiszta, eredeti szakirodalmat biztosítunk! A kiadványok átvételi és visszaszármaztatási költsége a hallgatót terheli.

A képzést házi vizsga és sikere esetén oklevél zárja, amely egyben lehetőség a második szintű, gyakorlati és továbbképzésre történő beiratkozásra.  

 2021. Tavaszi tanfolyamok

A letölthető jelentkezési lapok, tájékoztatók a táblázatokban találhatók.  

Tanfolyam

 Alapképzés  Alapképzés
Kezdési időpont

2021. március 19.

2021. május 14.
Befejezés

2021. április 23.

2021. június 11.
Létszám

 max. 9 fő

max. 9 fő
Ismertető

-

-
Jelentkezési lap

-

-
Jelentkezési határidő

Lezárult

Lezárult

Képzési nap

péntek

péntek

Időpont

17.00-20.30 h

17.00-20.30 h

Oktatási forma

távoktatás

távoktatás

 

 

Vissza a lap elejére

2021. Őszi képzések 

Tanfolyam

Alapképzés

 Alapképzés

Kezdési időpont

2021. szeptember 4.

2021. november 5.

Befejezés

2021. október 2.

2021. december 3.

Létszám

max. 8 fő

 max. 8 fő

Ismertető Letölthető

Letölthető

Jelentkezési lap Letölthető

Letölthető

Jelentkezési határidő 2021. augusztus 27.

2021. október 29.

Képzési nap szombat

péntek

Időpont 17.00-20.30 h

 17.00-20.30 h

Oktatási forma távoktatás

hagyományos

  

1. Középhaladó szint (20 óra)

 

A hallgatók folyamatosan, szupervízióval saját, önkéntes eseteket vállalva, terápiás napló stb. segítségével in vivo, élőben, a gyakorlatban megtapasztalják és vezetik eseteiket, végzik, begyakorolják a módszert. Támogatással, táv- és hagyományos oktatással, hetente csoportos foglalkozással felkészülnek az önálló, egyéni munkára.  Esetenként lesznek meghívott,  a képzést elvégzett,  a módszert megtapasztalt és használó hallgatótársak. A hallgatók a képzés során önmaguk és társaik gyakorlatának segítségével fejlesztik mesediagnosztikai, -terapeuta készségeiket, kompetenciáikat. 

 

A tanfolyamok időtartama alatt a tanuláshoz, önképzéshez, a vizsgára való felkészüléshez térítésmentesen jogtiszta, eredeti és szakirodalmat biztosítunk! A kiadványok átvételi és visszaszármaztatási költsége a hallgatót terheli.

 

A gyakorlati képzés lezárása házi vizsgával, az esettanulmányok teljes írásos és szóbeli feldolgozásával, értékelésével zárul. Siker esetén a hallgató jogosult oklevélre és a harmadik képzési szintre történő beiratkozásra. A képzés időpontja, feltételei letölthetők az őszi képzési tájékoztató táblázatból.

 

Tanfolyam

Középhaladó képzés

Kezdési időpont

2021. július 2.

Befejezés

   2021. július 30.

Létszám

 max. 8 fő

Ismertető

Letölthető

Jelentkezési lap

Letölthető

Jelentkezési határidő

  2021. június 25.

Képzési nap

 péntek

Időpont

17.00-20.30 h

Oktatási forma

távoktatás

 

Vissza a lap elejére

3. Egyéni, haladó képzés (20 óra)

A hallgató egyéni képzésben, a gyakorlatok és külön továbbképzés keretében valamint esettanulmányokkal mélyíti tudását, gyakorolja, magasabb szintre fejleszti  kompetenciáit és teljesen alkalmassá válik az önálló munkavégzésre. 

Az oktató  

Több diplomával, végzettséggel is rendelkező pszichológus.  2005-2018 között  - egy kisebb megszakítással - a KGRE BTK Pszichológiai Intézetének  meghívott óraadó tanára. Felnőttképzési szakmai szervezetek óraadója, szakmai konferenciákon előadó, több tudományos publikáció szerzője. 

Publikációk  (MTMT)

 • Juhász L. & Siklós Anita (2016): Intézményesített meseterápia – Egy új óvodai egészségfejlesztő mesealapú játékprogram hatásvizsgálata. in: Kolosai, N., M. Pintér T. (szerk.) (2016): A gyermekkultúra jelentősége. ELTE TÓK. Budapest, 212-224.

 • Gubányi M. & Juhász L. (2014): Archetípusok és szükségletek a mesékben. in Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (szerk.) (2014): Kapcsolatban – Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok. Károli Gáspár Református Egyetem, L’ Harmattan Kiadó. Budapest, 290-298.

Közlemények

 • Juhász L. (2017): Mesepszichológiától a meseterápiáig. in: Szávai I. (Szerk., 2017): A mese hídszerepe. Pont Kiadó. Budapest, 91-104.

 • Juhász L. (2014): Mesepszichológiától a meseterápiáig. in: Szávai I. (Szerk., 2014): A mese hídszerepe. Fordulópont 63. Pont Kiadó. Budapest, 89-102.

Konferenciák, előadások

 • 2019 Magyar Népmese Napja: Miért meséljünk?

 • 2018 Nem Adom Fel Étterem és Kávézó: Sorsváltó mesék.

 • 2017 Pszichoterápia folyóirat 13. konferenciája: Mesehős komplex mesediagnosztikai és  -terápiás módszer

 • 2017 Gondolkodni – más – hogy? II.: Varázslatos gondolkodás

 • 2017 Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése:       Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer alkalmazási lehetőségei

 • 2016 Gondolkodni – más – hogy?: Mondókamesék mesepszichológiája

 • 2015 A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése:        A Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer egyéni diagnosztikai alkalmazási lehetőségei

 • 2014 Magyar Családterápiás Egyesület:  A Mesehős komplex mesediagnosztikai és      -terápiás módszer egyéni és családterápiás alkalmazási lehetőségei

 • 2014 Gyermekkultúra konferencia és kiállítás: Intézményesített meseterápia

 • 2013 Kutatók éjszakája, más években is: pl. Tiltás-terápia

 • 2012 Tükröm-tükröm mesekonferencia: Mesekutatás beszámoló

 • 2011 Faluház fesztivál: Mesepszichológia és a mesepedagógia összekapcsolása

 • 2010 Péceli Pedagógiai Napok: Mesepedagógia másképp, Mesehipnózis

 • 2009 Újbudai Pedagógiai Napok: Mesekutatás

 • 2008 Népmese Napja: Meselélektan

 További, teljesebb  információért kattints az előadások oldalra!

Alapképzés, tanfolyami ajánló

>> A mese konkrét pszichológiája <<

A tanfolyamot többéves oktatási tapasztalatunk alapján többféle tematikával oktatjuk. Gyakorlati, felhasználói szemléletű tananyaga, szakmai összeállítása megfelel a jelentkezők,  hallgatóink szakképzettségének. Klinikai- és/vagy gyermek-szakpszichológusok, pszichológia szakos hallgatók számára elsődlegesen a mesediagnosztika és a mese- és egyéb terápiás összefüggéseit tartalmazza. A feldolgozást saját és más esettanulmányok bemutatása és minden esetben saját élmény, azaz saját írású mese csoportos feldolgozása is segíti. Egyéb szakképzettségűek számára a mesék saját, otthoni vagy szakterületüknek megfelelő felhasználási módokat, ismeretanyagokat állítottunk össze a saját élmény biztosításával. Pl.: fejlesztő-, pszicho-pedagógusok és természetgyógyászok esetén a mesék fejlesztő és természetes gyógyító hatásait, felhasználási módjait, lehetőségeit  mutatjuk be.  Más végzettségűeknek  (pl.: néprajz és magyar szakos  hallgató, közgazdász, ügyvéd stb.) a mesék szakmai, saját célú, otthoni felhasználási lehetőségét biztosító bőséges ismeretanyagot tartalmaz. 

Fogalmak, értelmezések 

Sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban nem található pontos meghatározása és értelmezése az általunk fontosnak tartott új fogalmaknak. Ezért elsőként megkíséreljük.  

Mesepszichológia

A pszichológia egyik új, kibontakozó területe a mesepszichológia, amely több tudományág (néprajz, nyelvészet, régészet, kultúrantropológia, vallástörténet, biológia, idegélettan stb.) és saját kutatási eredményeire alapozva vizsgálja a mesék hatásait, helyét, szerepét az ember fejlődésében, különböző életkori szakaszaiban. A pszichés folyamatok és történések beépültek a valódi mesék jellemzőibe.

Mesediagnosztika és meseterápia

A mese, a mesemondás és a mesehallgatás  kulturális, társadalmi gyakorlata, hagyománya  az egyén és a társadalom lelki és testi egészségének a kulcsa. A  mesehallgatás élettani és pszichés folyamatai mindkettőt gyógyítják. Mesékkel feltárható és kezelhető, meggyógyítható a legtöbb lelki és testi betegség. 

A feltáró módszert mesediagnosztikának, gyógyító célú, elsődlegesen pszichés folyamatokon alapuló tudatos alkalmazását meseterápiának nevezzük. 

Mesékkel, meseterápiával a lelki betegségek közül a hangulatzavarok, félelmek, szorongások, a depressziók, a neurózisok egyes fajtái, a fóbiák gyorsan, kiválóan gyógyíthatók. Az évekig gyógyszeres terápiával "kezelt" betegek meseterápiával pár hónap alatt tünet- és gyógyszermentessé válhatnak. A gyermekkori mesehallgatás segít a feltehetően veleszületett hipnábilitás, a hipnózisra való fogékonyság megtartásában. Hipnoterápiával a depressziós betegek évekig tartó gyógyszeres "kezelése" pár kezeléssel kiváltható.* Ugye, nem kell ennek az egyéni, családi, társadalmi, népgazdasági, egészség-lélektani következményeit részleteznünk?  Mesékkel a magatartási-, viselkedési zavarok közé tartozó agresszió, a testvérféltékenység is megoldható. Nincs olyan pszichoterápiás módszer, amelyik valamilyen módon ne kötődne a képzelethez, a mesékhez! Lehetetlenség a 10-féle alapmódszer több száz  (?)  eljárását felsorolni. Néhány közülük, amelyek egyben a pszichológiatörténet nagy korszakait fémjelezték. A pszichoanalízis és irányzatai. S. Freud (1859-1939) és a szabad asszociáció módszere. C. G. Jung (1875-1961) pszichés gyógyító eszközei, a képzelet aktív alkalmazása, az aktív imagináció és technikái. Álomterápia, szimbólumok és archetípusok. De hozhatunk példákat a kognitív és a humanisztikus  pszichológia területéről is. A nagy pszichológiatörténeti korszakok közé nehéz behelyezni  J. L. Moreno (1889-1974) munkásságát. Az általa kidolgozott  egyéni és csoportos terápiás módszerek közé tartozik a meséken alapuló pszichodráma, bábterápia. Korunk a stressz kezeléséről és a megküzdő képességről szól. Ezek megtanulásához, mindennapi hatékony megoldásához a mesék nélkülözhetetlenek. A korszerű egészségpszichológia tudománya sem létezhetne nélkülük... 

*A  WHO európai adatai és hazai kutatások alapján (Dr. Kopp Mária és mtsai.) a hazai munkaképes korosztály ötöde szenved hangulatzavarok közé sorolt  depresszióban. A  WHO előrejelzése szerint kontinensünkön a munkaképes korcsoportban ezen mentális állapotzavarban szenvedők aránya 2020-ra elérheti a 30%-ot!

Hallgatóink

Eddigi és jelenlegi hallgatóink többféle szakképzettségűek. Van és volt köztük klinikai- és gyermek-szakpszichológus, pszichológia szakos hallgató, fejlesztő pedagógus, néprajz és magyar szakos  hallgató, közgazdász, természetgyógyász  és egyéb szakképzettségű személy. 

Hallgatói ajánlások

Szakmai anyagok

A KGRE könyvtárában megtalálod egyetemi szakdolgozóink, a Mesekutató műhelyben résztvevő hallgatóink által készített műhelymunkákat. Az egyetem 2005-2017. év között "BA" képzési rendjébe  befogadta az eddigi elméleti és gyakorlati kutatási eredményeken alapuló óratípusokat (pl. előadás, műhely stb.). 

Ajánló

A meséket ma a pszichológusok többsége a jungi archetípusok és szimbólumelemzés segítségével dolgozza fel, holott a mesék telis-tele vannak konkrét, egy az egyben elemezhető pszichés folyamatokkal. A tanfolyam közben elkészíted mesédet és a tanultak alapján fogod elemezni. Óráról órára feltárul előtted a mesék múltja, kialakulásuk, eredetük, pszichés folyamataikkal tartalmuk. Közben meséd tükrén keresztül belenézel elfeledett önmagadba, hogy jobban megértsd magadat, szeretteidet, környezetedet, világodat. Az elemzések és a tanulás során megismerkedsz a meseterápia alapjaival is. A tanfolyam alatt térítésmentesen biztosítjuk tanulásod és elmélyedésed érdekében a szakirodalmakat.  Sokszor fogsz nevetni. Lesznek komoly és olyan pillanataid is, amikor nem csak a nevetéstől fogsz könnyezni! Talán közben még a katarzis élményét is át/megéled! Ne félj a pszichológia szakzsargonjától sem! Meglátod, hogy a világ egyszerű, s ennek tükre minden mese és a mesepszichológia!

Erről szól tanfolyamunk.  Ha tudsz válaszolni az alábbi "mesebeli" hét kérdésre, akkor ne jelentkezz!

 1. Milyen lélektani folyamatok jellemzik az esti mesét?  

 2. Hogyan nyújtanak megoldást a mesék korunk "népbetegségeire", a stresszre és a belőle létrejövő érzelmi, hangulati és egyéb pszichés zavarokra? 

 3. Mi az összefüggés meséd, hősöd, szereplőik, személyiséged, szükségleteid között? 

 4. Milyen/mely pszichopatológiákat (gyermekkori és felnőtt) tanítanak a mesék?

 5. Hogyan, milyen pszicho-fiziológiai folyamatok segítik a mesével, szereplőivel való azonosulást? Miért az egyik legkedveltebb meséje a 6-12 éves korosztálynak a Piroska és a farkas?

 6. Hogyan hatnak és milyen modern pszichológiai terápiás módszereket tartalmaznak a  mesék? (Néhány kulcs a megfejtések egy kis részéhez: katarzis, tanulási típusok és módszerek,  magatartás- és kognitív viselkedésterápia, magzati mesék,  mesehipnózis-hipnotikus mesék, meseterápiás módszerek.)  

 7. Hogyan kapcsolódnak össze a mesetípusok az emberi gondolkodás  és a  pszichikum  fejlődésével?  

 8. Hogyan írjunk profi módon mesét? Létezik-e valamilyen általános szabályszerűsége a meséknek? Segítség: Mi az a meseképlet, kompozíció, szüzsé? Mi köze van a szükséglethez, motivációhoz, kötődéshez, a családi kapcsolatokhoz, a mitológiához?

+1 Összetett pótkérdés 

Létezik-e olyan pszichés zavar, probléma (kivéve értelmi zavar esetét és okait), amely kizárja a mesék és a projektív technikákon alapuló tesztek használatát? 

Ha, nem ment...

Mi jellemzi a szimbólumképzés "mesés" folyamatait?   

Eredményed?  

A tanfolyam értékelése 

A minőségbiztosítás érdekében a tanfolyam során a hallgatóinknak többféle lehetőség áll rendelkezésére. Órai visszajelzések, speciális igények, témák jelzése, a tanfolyam végén többféle szempontot tartalmazó írásos értékelési lehetőséggel, amelyre alapozva  térítésmentesen és önként másoknak is ajánlhatják tanfolyamunkat. Talán a legfontosabb, legigazabb értékelés az, amikor hallgatóink sorsuk, meséik bemutatását, elemzését felajánlják és megengedik a további képzésekhez. Tanfolyami hallgatói ajánlások 

Egyéb ismeretek  

A tanfolyamról a letölthető tájékoztatóban olvashatsz további részleteket. A tanfolyamot általában pénteki napokon, munkaidő után tartjuk. Igény esetén lehetséges más napokon is.  

Vissza a lap elejére

Hallgatói ajánlás

A tanfolyamok hallgatóitól

Köszönöm az ajánlást!

Vissza a lap elejére

       Hallgatói ajánlás

             K. Alexandra, fejlesztő pedagógus, 2021

"Ajánlom a tanfolyamot más hallgatóknak és szívesen  folytatnám. Még több gyakorlatra gondoltam, ugyanakkor így is klassz volt. X idő állt rendelkezésre…Köszönöm! "

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

 

                     Zs. Aranka, addiktológiai konzultáns, 2020

"Ajánlom a tanfolyamot más hallgatóknak. Szívesen folytatnám a tanfolyamot."

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

M. Borbála, óvodapedagógus, 2019

"A tanfolyam során kezdtem érdeklődni önmagam iránt és megszeretni mindazt, amivel szembesültem."

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5*

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          4

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

 

Hallgatói összesített értékelés (N=7 fő), egy fő nem értékelt.

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 
Szempontok/Fő Átlag Szórás
Előadó stílusa 5,00 0,00
Előadó követelmény rendszere 4,86 0,38
Előadó szakmai felkészültsége 5,00 0,00
Érdekesség 5,00 0,00
Használhatóság 5,00 0,00
Képzés módszertana 5,00 0,00
Önismeretem fejlődése 4,43 0,79
Saját élményem 4,57 0,79
Tananyag szakmai összetétele 5,00 0,00
Tananyag újszerűsége 5,00 0,00
Tartalom 5,00 0,00

Vissza 

 

D. Tímea, coach, 2018

"Az egyik leghasznosabb és legélvezetesebb képzés, amin részt vettem! Minden napját élveztem és rengeteg hasznos, új ismerettel lettem gazdagabb, mind szakmailag, mind pedig mesék és önismeret területén. Köszönöm ezt a magas szintű oktatást és élményt, amit kaptam! A tanfolyamot másoknak is ajánlom."

 

A tanfolyam összesítő értékelése

(Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

 • Előadó stílusa                                         5

 • Előadó követelmény rendszere           5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Előadó szakmai felkészültsége            5

 • Érdekesség                                               5

 • Használhatóság                                       5

 • Képzés módszertana                               5 

 • Önismeretem fejlődése                          5

 • Saját élményem                                       5 

 • Tananyag szakmai összetétele              5

 • Tananyag újszerűsége                            5

 • Tartalom                                                    5

Vissza 

 

2017. október

A tanfolyam végén a hallgatók anonim módon értékelik a tanfolyamot. (Egy fő előbb távozott. Ötfokú skála: 1=Nem megfelelő, 2=Elégséges, 3=Átlagos, 4=Jó, 5=Kiváló) 

Vissza 

H. Erika, művelődésszervező - meseíró, 2013

"A tanfolyam sokkal többet nyújtott számomra, mint amire vártam.  Azzal a céllal iratkoztam be, hogy megszerezzek egy olyan alaptudást a mesékről, mellyel majd tudatosabban tudom írni, használni meséimet az előadások tervezésében. A tanfolyam második foglalkozása után viszont már éreztem, hogy ha ebbe valaki belekóstol, nincs megállás. Célom hát megváltozott, már nem az alaptudásra vágyom, hanem mindenre, amit a mese nyújthat."

"A tanfolyamot ajánlom mindenkinek, kortól, nemtől függetlenül."

Értékelés

A tanfolyam összesítő értékelése

·                 Tartalom                                      * * * * *

·                 Érdekesség                                 * * * * *

·                 Használhatóság                            * * * * *

·                 A tananyag újszerűsége                * * * * *

·                 A tananyag szakmai összetétele    * * * * *

·                 A foglalkozások módszertana         * * * *

·                 Saját élményem                            * * * * *

·                 Önismeretem fejlődése                  * * * * *

·                 Előadó (stílus/módszer)                 * * * * *

·                 Előadó szakmai felkészültsége       * * * * *

 

Vissza 

 

 

H. Enikő, szociálpedagógus, pszichológia szakos hallgató (2013)

Köszönöm szépen Neked ezt a nagyszerű tanfolyamot, és azt, hogy igazi nagy mesemondóként kísértél bennünket végig – telve tudással, hittel, szeretettel, és barátsággal.  

Amivel gazdagodtam általa, az elsősorban a Benned rejlő emberi és szakmai értékek, másodsorban pedig az a töménytelen információ a mesékről, ami remélem egy szép napon a véremmé válik majd , - akárcsak a három hamuba sült pogácsa!:-)

Értékelés

Ajánlom a tanfolyamot  más hallgatóknak.

A tanfolyam összesítő értékelése

·                 Tartalom                                      * * * * *

·                 Érdekesség                                 * * * * *

·                 Használhatóság                           * * * * *

·                 A tananyag újszerűsége                * * * * *

·                 A tananyag szakmai összetétele    * * * * *

·                 A foglalkozások módszertana         * * * *

·                 Saját élményem                            * * * * *

·                 Önismeretem fejlődése                  * * * * *

·                 Előadó (stílus/módszer)                 * * * * *

·                 Előadó szakmai felkészültsége       * * * * *

 

Vissza 

 

K. Lívia, pszichológus

"A mesepszichológiai képzést ajánlom azoknak, akik pszichológusként vagy pedagógusként gyerekekkel foglalkoznak, szeretik a meséket, és szeretnének megismerkedni egy - számomra érdekesnek és jónak tűnő -,  a mesékre épülő diagnosztikai és terápiás módszerrel."

Értékelés

 • Tartalom                                  * * * *

 • Érdekesség                             * * * * *

 • Használhatóság                       * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)            * * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége * * * * *

 • A foglalkozások módszertana   * * * *

Vissza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Anita, másodéves pszichológia szakos hallgató

"Ajánlanám a tanfolyamot azoknak a pszichológia iránt érdeklődőknek, pszichológushallgatóknak, illetve pszichológusoknak, akik szeretnének megismerkedni azzal, mi minden található a mesék birodalmában, és miként lehet az itt összegyűlt kincset felhasználni. A tanfolyam során bepillantást nyerhettünk a mesékkel kapcsolatos elméleti háttérbe, amely  alapot nyújt a későbbi gyakorlati felhasználáshoz is. Megismerkedhettünk a mesékkel mint terápiás eszközökkel, valamint saját élményt is szerezhettünk ezzel kapcsolatban. Miközben izgalmas, színes, gondosan megtervezett órákon vettünk részt, mi is a tanfolyam aktív résztvevőivé válhattunk. Sok izgalmas dolgot tanultunk a mesék elméletéről, felhasználási módjáról, mindezek mellett pedig kicsit közelebb kerültem saját magamhoz is. Mindenkinek ajánlanám, hogy éljen a mesék kínálta lehetőségekkel, és ne hagyja elveszni azt a varázslatot, amelyet a mesék nyújtanak mindannyiunk számára."

Értékelés

 • Érdekesség                            * * * * *

 • Használhatóság                      * * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)           * * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége * * * * *

 • A foglalkozások módszertana   * * * *

Anita három év múlva visszatérve a szakdolgozatát egy közös kutatásunkból írta, amely munkája alapján ma már e témában szerzőtársam lett. Kutatási eredményeinket több tudományos konferencián és cikkben bemutattuk. (További részletek a konferenciák és a szakdolgozat oldalon találhatók.) 

Vissza 

 

 

 

 

 

B. Viktória, magyar-néprajz tanár szakos hallgató

 

A mesepszichológia tanfolyamot mindenkinek ajánlom, aki valamilyen formában szereti a meséket akár hallgatni, olvasni és írni egyaránt. Ezeken a  foglalkozásokon megismerkedhet a mesék múltjával és jelenével, a mese terápiás hatásaival, megtudhatja, hogy milyen hatással van a mese a mindennapi életünkre. Számomra nagyon érdekes volt, hogy bepillantást nyerhettem a mesék gyógyító hatásába is, és közben saját mesémen keresztül önmagamat is jobban megismerhettem.

Óvónőknek, tanárnőknek, pszichológiával és pedagógiával foglalkozó egyetemi hallgatóknak, és szülőknek is bátran javaslom ezt a kalandos utazást a mesék birodalmába. 

 • Érdekesség                              * * * * *

 • Használhatóság                        * * * *

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * *

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza 

 

 

 

B. Mária, pedagógus

Túl néhány írott mese sikeres és hasznos elemzésén, túl egy kis „sajátgyerekes hipnoterápián” , túl árkon és bokron,  de az Üveghegyen még innen, bátran írok már ajánlót a tanfolyamról. Köszönök mindent!

A mesepszichológia tanfolyamot mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik a mesék világa iránt. Az előadások sokrétű elméleti és módszertani ismerettel gyarapították tudásomat, rendkívül érdekesek voltak. Megerősített abbéli hitemben , hogy a mese gyógyír, egyfajta verbális bájital. Az órákon tanultakat pedagógusként és szülőként is sikeresen alkalmazom.

 • Érdekesség                              * * * * *               

 • Használhatóság                        * * * * *                

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * * *       

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza 

 

 

 

B. Katalin, másodéves pszichológia szakos hallgató 

"Nagyon örülnék és hálásan megköszönném ha vetnél egy gyógypillantást a mellékelt kérdőívre, amit szamárvezetőnek állítottam össze a tanultak alapján. Célom az lenne, hogy bárki saját meséje elemezhető legyen ennek mentén, és ez megfeleljen az általad tanított elemző "modellnek", amely végtelenül meggyőző volt. Kétség nem maradt bennem a mesepszichológiai módszer diagnosztikai, és terápiás eredményességét és létjogosultságát illetően, és még szórakoztató is! Kell-e ennél több?  Köszönöm mégegyszer a lehetőséget!"

 • Érdekesség                              * * * * *               

 • Használhatóság                        * * * * *                

 • Előadó (stílus/módszer)             * * * * *       

 • Előadó szakmai felkészültsége  * * * * *

 • A foglalkozások módszertana    * * * * *

 • Tartalom:                                 * * * * *

Vissza