Mesepszichológia-meseterápia alapszintű (2019. március 29.) és középhaladó tanfolyamok (2019. május.). Fairy tale psychology & therapy - presentations, conferences. Mese-teszt - Fairy Tale Test. Társasházkezelés.

 e-pakk Munkatársak

 

Nyitólap
Fel

A fordító

Dr. Mayer Krisztina 

 • Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett arab-orosz (1982) és török (1983) szakon.
 • 1982 óta tolmácsol, fordít és tanít, első műve a TIT arab nyelvkönyve volt, amelyet 1984-ben adtak ki. 
 • 1988-2003 között Ausztráliában élt, ahol egymást követő sikeres tolmács- és fordítói vizsgák alapján arab-angol és magyar-angol tolmácsként és fordítóként akkreditálta az ausztrál Nemzeti Tolmács és Fordító Akkreditáló Hatóság, és az AUSIT, azaz a Tolmácsok és Fordítók Ausztrál Intézetének a rendes tagja lett. Folyamatosan tolmácsolt és fordított különböző ügynökségek megbízásából jogi, orvosi, elmekórtani, politikai, államigazgatási, társadalomtudományi és egyéb szövegeket. 
 • 1993-ban a University of Melbourne-ön szerzett doktori fokozatot arab és iszlám tudományokból, majd ugyanott 1996-ban masteri fokozatot alkalmazott nyelvészetből, az angol nyelv tanításának módszertanából. 
 • 15 éven át tanított a University of Melbourne-ön arab nyelvet, irodalmat és egyéb vonatkozó tantárgyakat. 
 • Közben tudományos kutatóként is dolgozott az egyetem Nyelvészeti és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén, valamint Nyelvvizsgáztató Kutató Központjában, illetve Viktória Állam Oktatási Minisztériumának megbízásából.
 • Társszerzőként nagy része volt a University of Melbourne valamennyi arab nyelvkönyvének és egy iszlám vallási és filozófiai szótárnak a megírásában.  
 • Számos önálló munkát is írt, főként az arab történelem, művészet, az iszlám vallás, kulturális antropológia, valamint az orosz történelem, művészettörténet és kultúrtörténet tárgykörében.  
 • 2003 februárja óta Magyarországon is dolgozott, angol nyelvet tanított. (Nyelviskolai oktatás és képzés keretében, speciális nyelvtanfolyamok minisztériumok, vállalatok, diplomáciai testületek tagjai számára.)
 • Fordít (az FL Intercoop, az ILS/International Language Services, és különböző vállalatok megbízásából)
 • Jelenleg ismét Ausztráliában él, ahol több tudományos munkáján dolgozik.

Publikációk

Könyvek

Essential Dictionary of Islamic Thought. (Társszerzők:  Muhammad Kamal és Abdullah Saeed), Henley Beach, SA: Seaview Press, 2001.

Modern Standard Arabic.  An Introduction.  (Társszerzők: Abdullah Saeed és Abdu Ghafoor Abdul Raheem), Melbourne: Melbourne Institute of Asian Languages & Societies, The University of Melbourne, 2001 & 2003.

Modern Standard Arabic.  Beginners' Book 1.  (Társszerzők: Abdullah Saeed és Abdu Ghafoor Abdul Raheem),  Melbourne: Melbourne Institute of Asian Languages & Societies, The University of Melbourne, 2001 & 2003. 

Modern Standard Arabic.  Beginners' Book 2.  (Társszerzők: Abdullah Saeed és Abdu Ghafoor Abdul Raheem), Melbourne: Melbourne Institute of Asian Languages & Societies, The University of Melbourne, 2001.

Modern Standard Arabic. Intermediate Book 1.  (Társszerzők: Abdullah Saeed és Abdu Ghafoor Abdul Raheem), Melbourne: Melbourne Institute of Asian Languages & Societies, The University of Melbourne, 2001 & 2003.

Modern Standard Arabic. Intermediate Book 2.  (Társszerzők: Abdullah Saeed és Abdu Ghafoor Abdul Raheem), Melbourne: Melbourne Institute of Asian Languages & Societies, The University of Melbourne, 2001.

Advanced Arabic Grammar 1A & 1B.  Reading Materials and Exercises, Melbourne: Melbourne Institute of Asian Languages & Societies, The University of Melbourne, 1997.

Advanced Arabic Grammar 2A & 2B.  Reading Materials and Exercises, Melbourne: Melbourne Institute of Asian Languages & Societies, The University of Melbourne, 1998.

Arabic Textbook for Year 3 Students.  (Társszerző: Abdul Hakeem Kasem),  Melbourne: Deakin University, Department of Language and Culture, 1992.

Arab nyelv (Kétéves tanfolyam), Budapest: TIT, 1984.

Fejezetek és cikkek

1998

"Islam and the Turks." In Turkey – A Historical and Cultural Guide. (Ed. Mark McDonald),  Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 119-132.

"Islamic Architecture in Spain." (Társszerző: Christopher Wood) In Spain – A Historical and Cultural Guide.  (Ed. Mark McDonald), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 101-122.

"Key Images in Russian Folk Art." In Russia – A Historical and Cultural Guide.  (Ed. Mark McDonald), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 181-199. 

"Literary Landscapes of Russia: From Kievan Rus' to Nineteenth-Century Realism." In Russia – A Historical and Cultural Guide.  (Ed. Mark McDonald),  Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 151-166.

"Russian Realist Painting in the 19th Century." In Russia – A Historical and Cultural Guide.  (Ed. Mark McDonald), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 191-209.

"The Development of Mediaeval Russia." In Russia – A Historical and Cultural Guide.  (Ed. Mark McDonald), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 37-63.

"The Origin and Rise of the Turks." In Turkey – A Historical and Cultural Guide.  (Ed. Mark McDonald) Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 73-103.

"The Rise of Tsarist Russia." In Russia – A Historical and Cultural Guide.  (Ed. Mark McDonald) Melbourne: Australians Studying Abroad, 1998, pp. 65-89.

1996

"Igharm, Qasba and Qsar – Berber Architecture in Southern Morocco." In Morocco – A Handbook.  (Ed. Christopher Wood), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1996, pp. 54-57.

"Religious Brotherhoods in Morocco." In Morocco – A Handbook.  (Ed. Christopher Wood), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1996, pp. 31-38.

"The Ait cAtta Berbers of Southern Morocco." In Morocco – A Handbook.  (Ed. Christopher Wood) Melbourne: Australians Studying Abroad, 1996, pp. 44-49.

"The Holy Men of Morocco." In Morocco – A Handbook.  (Ed. Christopher Wood), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1996, pp. 39-43.

"Tribal Markets in Morocco." In Morocco – A Handbook.  (Ed. Christopher Wood), Melbourne: Australians Studying Abroad, 1996, pp. 50-53.

1983-1988

"Az iszlám jog."  Élet és Tudomány, 1988:29, 909-911. old.

"Mohamed vallása." Élet és Tudomány, 1984:34,1059-1061. old.

"A böjt hónapja."  (Ramadán)  Élet és Tudomány, 1984:34, 1086. old.

"A palesztin kendő."  Élet és Tudomány, 1983:2, 44-45. old.

Vissza

A szakértő

Dr. Vargha András

Megszerzett végzettségek, tudományos fokozatok

 • 1974  ELTE, TTK, matematikus (kitüntetéses diploma)

 • 1976  ELTE, BTK, pszichológus (kitüntetéses diploma)

 • 1981  ELTE, BTK, egyetemi doktor pszichológiából (summa cum laude)

 • 1994 Pszichológiai tudomány kandidátusa

 • 2003 PTE, habilitált doktor pszichológiából

 • 2005 MTA professzora pszichológiából

Munkahely, beosztások

1975 szeptemberében tanársegédnek nevezték ki az ELTE Általános Pszichológiai tanszékére. Azóta is itt dolgozik, 1982-től adjunktusként, 1995-től egyetemi docensként. A tanszéken a következő előadásokat és gyakorlatokat tartotta, illetve tartja rendszeresen: matematika, matematikai statisztika, többváltozós statisztikai eljárások, statisztikai programok használata a pszichológiai kutatásokban. E kurzusokhoz illeszkedően kilenc kötet egyetemi jegyzetet és két tankönyvet írt. Oktató munkája elismeréseként 1985-ben a művelődési minisztertől Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt kapott. 1999. június 1. óta az ELTE Kísérleti Általános Pszichológiai Tanszékének oktatója. Az ELTE-n kívül  statisztikai jellegű kurzusokat tartott az alábbi felsőoktatási intézményekben is:

 • 1996 University of New Mexico, Department of  Psychology, Albuquerqee, USA

 • 2000-2001 Berzsenyi Dániel Főiskola, Informatika Tanszék, Szombathely

 • 2000-2001 Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia Tanszék, Budapest

Elnyert ösztöndíjak

 • 1994 SSIT ösztöndíj (Groningen, University of  Groningen, Hollandia, 3 hét) 

 • 1996 Fulbright ösztöndíj (Albuquerque, University of New Mexico, USA, 4 hónap) 

 • 1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj (4 év) 

 • 1998 Research Support Scheme kutatási ösztöndíj (2 év)

 • 2000 Széchenyi István Ösztöndíj (3 év)

Elnyert főbb tudományos pályázatok

 • Soros Alapítvány (1988)  A Magyar Rorschach Standard elkészítése 

 • OTKA (1988-1991) Projektív tesztek pszichometriai elemzése többváltozós matematikai módszerek segítségével.

 • Soros Alapítvány (1991) A házastársi kapcsolat gyors felbomlását előrejelző indikátorok vizsgálata. 

 • OTKA (1991-1994) Kooperációs hatékonyság és perceptuális kompatibilitás párkapcsolatokban 

 • OTKA (1995-1998) A pszichológiában alkalmazott hagyományos statisztikai eljárások érvényességének vizsgálata. 

 • OTKA (2000-2003) Mit tegyünk a nem normális eloszlású pszichológiai változókkal?

 • FKFP (2000-2002) Új rangsorolásos statisztikai módszerek kidolgozása és érvényesítése pszichológiai változók és csoportok összehasonlítására

Főbb kutatási témák

 • A Szondi-teszttel, illetve a Szondi-képekkel kapcsolatos vizsgálatok (1979-1994)

 • A Rorschach-teszttel kapcsolatos vizsgálatok (1980-1989)

 • Házaspárok összeillésének vizsgálata (1988-1994)

 • Pszichológiai statisztikai eljárások érvényességvizsgálata (1985-től)

 • Egy- és többszempontos összehasonlítások ordinális skálájú pszichológiai változókkal (1991-től)

Hivatkozások

            31 műre összesen 147 (39 külföldi és 108 magyar)

Közéleti funkciók

 •  1976 óta a Magyar Pszichológiai Társaság tagja

 • 1991-1998 A Magyar Pszichológiai Szemle rovatvezetője

 • 1997-2000 OTKA Pszichológiai Szakzsűri tagja

 • 2001 óta az OTKA Műszerbizottság tagja

 • 2003 óta a MTA Statisztikai Bizottság Módszertani Albizottságának tagja

 • 2003 óta az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Gazdasági Bizottságának tagja 

 • Rendszeres lektora a következő folyóiratoknak: British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, Computational Statistics and Data Analysis, Magyar Pszichológiai Szemle, Pszichológia, Psychological Methods, Psychometrika, The American Statistician

Nyelvismeret

 • Középfokú nyelvvizsga angolból és oroszból

Vissza