Mesepszichológia, meseterápia, alap- és középszintű tanfolyamok, 2022. Fairy tale psychology & therapy. Mese-teszt, Fairy Tale Test. Társasházkezelés.

 e-pakk Meseblog

Nyitólap

          Meselélektan másképp

Ünnepi mesék másképp.

Az első gyertya

A világirodalom meséibe is bekerültek a kultúrák vallási történetei, szokásai és hagyományai. Terjedésük, egymásba való „átlépésük”, változásuk révén csak azok maradtak fent, amelyek megfeleltek az emberi lélek és a társadalom elfogadott működésének, törvényszerűségeinek. Ehhez kapcsolódnak az adventi történetek, amelyek a vallási népmesék körébe is bekerültek. Antti A. Aarne és Stith Thompson munkásságában feltárta, hogy a világ népmeséiben – szerintük – 99 féle vallási alapmese létezik (AaTh katalógus). A felosztási rendszer megtartásával Hans J. Uther 2004-re (ATU katalógus) már leszűkítette 67 altípusra.
Az európai, afrikai és amerikai kereszténység történeteiben az advent és a szent születés misztériuma, játékai, történeteinek megjelenítései több száz éven keresztül formálódtak, amelyek az utóbbi pár száz évben nyerték el végleges formájukat, tartalmukat.
Az advent legismertebb szimbóluma a négy gyertya és vasárnaponként, egyenkénti
való meggyújtásuk. Három lila, egy rózsaszín gyertya, amely Johann H. Wichern német evangélikus lelkészig, az 1840-es évekre vezethető vissza. A négy szín szín választása, szimbóluma és színpszichológiai értelmezése megfeleltethető egymásnak. A jelentésük a katolikus hitvilágból ered.
A lila a böjt és a bűnbánat színe, a rózsaszín pedig az örömé, utóbbi Advent harmadik vasárnapja, az Úr születésének, várásának örvendezése. A lila szín az uralkodók, a papság ranglétráján legmagasabban állók, királyok, bánok, püspökök ruházatának a színe. A szín társítható a spiritualizmushoz, a miszticizmushoz, az impulzívitáshoz. A történet tartalma, rejtélye ennek jól megfeleltethető. A rózsaszín a fehér és a piros eltérő telítettsége és hermeneutikai elemzése révén vajon hogyan értelmezhető?
Az adventi naptár mai változata, nyalánkságaival a mai gyermekek és szülők kedvence. Gerhard Lang gyermekkorára (szül.: 1881) vezethető vissza, aki annyira türelmetlen volt, hogy nem kötötte le a vallási, a szentképek akasztgatása, ezért édesanyja új ötlettel állt elő. Egy kartonlapra 24 ajtót vágott, mögé egy másikra ugyanennyi cukorkát ragasztott. A kisfiú minden nap kinyithatott egyet. Felnőtt korában igazán nagy üzletet csinált belőle.
Az ünnep és örömének a késleltetése, lehetséges lélektani magyarázatai is izgalmasak. A megváltó születése, egy új élet, a beteljesedés élménye, a szerelem és szeretet, a társkapcsolat az emberiség minden tagjának közös, archetipikus vágya. Ezután minden adventi vasárnapon, meggyújtunk egy szimbolikus lelki, lélektani gyertyát.
Az ünnep a felkészüléssel több héten át tart, amelyekhez gyakorlást biztosító emlékeztetők is kapcsolódnak pl. Húsvét.
A felkészülés érzelmi, tudati feszültségeit fokozza a bűnbánat, hibáinkkal, kudarcainkkal, önmagunkkal és másokkal való belső szembesülésünk.
Két lélektani elmélet is kapcsolható a megváltó születésének katartikus hatásához. Ezek közös ismérve, hogy a vágyak, a szükségletek, azaz a hiányok kielégítése azonnali igényű. Ám hova és mihez vezet, ha ez késleltetett?
Két lélektani elméletet is kiemelhetünk, közel azonos jellemzőik alapján. Watson és Morgan (1917), R. S. Woodworth (1918) által keletkezett drive elmélet. A szó jelentése, vezet, hajt, szorít, kényszerít. Olyan belső késztetés, hajtóerő, ösztönös vagy motivációs energia, amely az egyént hajtja a cél, a szükséglet kielégítésére. A szervezet belső egyensúlyának felborulása miatt kialakuló hiányállapot következménye. Folyamatai a mechanizmusa, ahogy történik pl. liturgiákban, szokásokban, hagyományokban megszabott, oka a drive, ami a miértre ad választ. Utóbbi folyamata összekapcsolódik a lélektan és a folklór nagy kutatóinak nevével, a tudományágak korszakaival. A másik magyarázója a motivációs pszichológia, amely az 1960-as években kezdte élni fénykorát. V.J. Propp folklórkutatása során jóval előbb, már 1928-ban megalkotja ennek a fogalmát a mese szereplőihez igazítva. De, kanyarodjunk vissza!
A feszültség fokozódása testi, lelki érzelmi változásokat eredményez, amelyek egyre erősebbé válnak. A feszültség oldódása, kisülése, az étvágytalanság, a lelki gyötrődés alól való felszabadulás, a fizikai létezés örömeivel társítva (pl. étkezés, ajándékozás, nevetés, szociális kapcsolódás) sokakban, általuk, környezetük, a hit világa által katartikus folyamatokat indítanak be, amelyek az élettani pl. hormonális, idegrendszeri változások révén a régi, gyötrelmeket okozható idegi kapcsolatokat felülírhatják, akár új idegrendszeri pályák képződésével.
Ne feledkezzünk meg azokról sem, ahol ez pl. társak hiánya miatt ez nem valósulhat meg! Nyissák rájuk az ajtót, akár egy rövid vagy hosszú beszélgetéshez, egy apró, pár falat falat ünnepi süteménnyel, jó szóval. Mindezekkel ezeknek a veszélyeztetett, reményvesztett, magányos személyeknek, szomszédoknak akár az öngyilkosságát is megelőzhetik!
Áldott, boldog ünnepi készülődést kívánok, amely során ne feledjék, az élőknek adják meg mindazt a szeretet, amit szánnak nekik. A szeretet kifejezése sokkal többféle módon kifejezhető, mint az ajándékok tárgyiasulása, pénzbeli értéke!
Folytatjuk! Mire tanít a várakozás?
Kép: saját
Forrás: